söndag 7 februari 2010

Ärkehertiginnan Regina av Österike avliden

Ärkehertigparet

Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertiginnan Regina, Ärkehertiginna av Österike, Kronprinsessa av Ungern och Böhmen, Prinsessa av Sachsen-Meiningen, avled i sitt residens i Pöcking, Bayern, den 3 februari 2010, i en ålder av 85 år.

Ärkehertiginnans kista med hedersvakt

Vi vill på detta sätt med stor respekt framföra våra kondoleanser och vårt underdåniga och djupa beklagande till det Kejserliga och Kungliga huset Habsburg. Våra tankar går särskilt till Ärkehertiginnans gemål Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Otto som nu drabbats av denna smärtsamma förlust.

Gud bevare huset Habsburg och må det snart åter bestiga sina rättmätiga troner.