torsdag 30 april 2015

Leve Konungen


Hans Majestät Konungen 
(copyright kungahuset.se)

Från detta Forum framföres denna dag, den 30:e april, de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, på hans 69:e födelsedag.


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland,och Arvprinsessan, Hennes Kunglig Höghet, Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland, mottager Folkets hyllningar vid dagens firande

Vår höge Konung är nu inne på sitt 41:a regeringsår, i icke mindre än 15 202 dagar har Han suttit på Rikets tron. Blott Konungens farfaders fader, Hans Majestät Konung Gustaf V, Sveriges Konung, Hertig av Värmland, har regerat under längre tid, nämligen 42 år 10 månader och 21 dagar eller 15 666 dagar. Mänskligt att döma kommer vår högtärade Konung att bli den Monark, som i vår historia, så långt, innehaft Konungaämbetet under längst tid.

Leve Konungen!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

måndag 27 april 2015

Hennes Majestät Drottningen i audiens hos Hans Helighet Påve Frans


Drottningen, Hertiginnan av Gotland samt Påven.

Denna dag har Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, mottagits i audiens hos Hans Helighet Påve Frans, Biskop av Rom, Jesu Kristi Ställföreträdare, Arvtagare till Apostlarnas Furste, Påve av den universella Kyrkan, Primat av Italien, Ärkebiskop och Metropolit av provinsen Rom, Vatikanstatens Suverän, Tjänare av Guds Tjänare.

Hennes Majestät lät inför Hans Helighet redogöra för sitt omfattande och viktiga arbete för utsatta barn. Efter audiensen höll Hennes Majestät inledningstalet vid seminariet "Human Trafficking with Special Focus on Children" vilket arrangeras av den påvliga Vetenskapsakademin och Sveriges ambassad i Rom. Utgångspunkten för nämnda seminarium består i Hans Helighets nyårstal innevarande år i vilket Hans Helighet liknade så kallad trafficking som vår tids slavhandel och uppmanade alla att bekämpa det. I denna av Hans Helighet framförda ståndpunkt ståndpunkt instämmes högeligen!


Herr O'Neill, Hertiginnan av Gotland, Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, Drottningen och Påven.

Vid audiensen deltog ock Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, samt Herr O'Neill, KNO.

Anmärkning
Ovan anges Påvens officiella titel, dock må här anmärkas att den del av titeln, som säger Jesu Kristi Ställföreträdare, icke kan accepteras av en protestant. Denna papistiska ståndpunkt måste strakt kritiseras då den saknar stöd i den Heliga Skrift och enbart bygger på papistisk tradition.

fredag 24 april 2015

Konungasmädaren Althin tar sig ton

Konungasmädaren Althin, före detta ordförande för den fega och vederstyggliga sekten republikanska föreningen vilken icke drar sig för att förtala Konungen, tar sig ton i samband med det förestående bytet av partiordförande för Kristdemokraterna. Det synes icke såsom den tillträdande ordföranden, fru Busch Thor, faller nämnde konungasmädare i smaken i det att han anser fru Busch Thor stå upp för konservatismen.

Nu är det icke på något sätt förvånande att nämnde konungasmädare är emot konservatismen. Kristdemokraterna har enligt sitt partiprogram följande rätta och viktiga ståndpunkt:

"Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket."

Ändock har konungasmädaren Althin tillåtits att verka inom partiet, som dess företrädare. Konungasmädaren har här i sitt illasinnade och svekfulla värv dragit vanära över partiet och fullständigt omöjliggjort för en monarkist att ens överväga stödjandet av partiet i ett val. Att icke nämnde konungasmädare uteslutits tidigare är en gåta och ett förhållande som icke länder tidigare partiledningar till heder.

Det vore i sanning något att bejubla och applådera om nämnde konungasmädare utträder ur partiet!

fredag 3 april 2015

Tysk Prinsessefödsel


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter, Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, och Prinsessan Sofie, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg

Med största glädje noteras att Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Prinsessan Sofie, Prinsessa av Preussen, Prinsessa av Isenburg, gemål till den tyska kejsartronens rättmätiga arvtagare, Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, förliden gårdag, den 2 april, nedkom med en dotter, Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Emma Marie, Prinsessa av Preussen.

Den nyfödda är tredje barn till Deras Kejserliga och Kungliga Högheter vilka sedan tidigare har tvillingsönerna, arvprinsen Hans Kunglig Höghet Prins Karl Fredrik, Prins av Preussen, och Hans Kunglig Höghet Prins Loius Ferdinand, Prins av Preussen, vilka är födda år 2013.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste lyckönskningar!