torsdag 27 augusti 2015

Fursten av Lippe hädangången


Deras Högheter Furst Armin, Furste av Lippe, och Furstinnan Traute, Furstinna av Lippe

Furstehuset Lippe låter kungöra att Hans Höghet Furst Armin, Furste av Lippe, gått hädan i den aktningsvärda åldern av 91 år på residensslottet Detmold. Fursten, vilken är huvudman för nämnda Furstehus, var den siste levande sonen till en regerande furste i det Tyska Kejsarriket. Fursten fader var Hans Höghet Furst Leopold VI, Furste av Lippe vilken utsåg Furst Armin till sin efterträdare.


Residensslottet Detmold, Furst Armins residens

Fursten var verksam i förvaltningen av Furstehusets omfattande egendomar (ty: Fürstliche-Lippische Zentralverwaltung). I den del av Tyskland, som utgör det forna Furstendömet Lippe, tog Fursten en synnerligen aktiv del i det offentliga livet. han innehade ett stort antal hedersutmärkelser bland vilka märks hederordförandeskapet i Lippes Konstsällskap. För sina stora förtjänster förlänades Fursten år 1999, av förbundsrepubliken Tysklands president, Förbundsrepubliken Tysklands Förtjänstorden av Första Klassen.

Fursten var kusin med Hans Kunglig Höghet Prins Bernhard, Prins av Nederländerna, Prins av Lippe-Biesterfeld, och gemål till Hennes Majestät Drottning Juliana, Prinsessa av Oranien-Nassau, Hertiginna av Mecklenburg, Prinsessa av Lippe-Biesterfeld, etc, etc, etc. Furstens nära relation med det Nederländska Konungahuset bestod livet ut.


Det nya Fursteparet av Lippe, Deras Högheter Furst Stefan, Furste av Lippe och Furstinnan Maria, Furstinna av Lippe, Grevinna av Solms-Laubach

Fursten efterträds såsom huvudman för Furstehuset av sin son Hans Höghet Prins Stefan, Prins av Lippe, vilken nu antager titeln Furste av Lippe. I Tyskland gäller den ordningen, sedan den olycksaliga Novemberrevolutionen 1918, att titeln för furstliga personer officiellt är en del av efternamnet. Såldes ändras nu Furst Stefans namn från Stephan Prinz zu Lippe till Stephan Fürst zu Lippe. Den ny Furstens gemål är Hennes Höghet Furstinnan Maria, Furstinna av Lippe, Grevinna av Solms-Laubach. Fursteparet har trenne söner och tvenne döttrar. Ny arvprins är den äldste sonen Hans Höghet Prins Bernhard, Prins av Lippe.

Exkurs


Hans Höghet Furst Leopold IV, Furste av Lippe

Ovan anges att Fursten var den siste levande sonen till en regerande furste i det Tyska Kejsarriket. För undvikande av missförstånd må nämnas att Hans Höghet Hertig Edvard, Hertig av Anhalt, vilken ännu lever, är den siste levande sonen till en furste i det Tyska Riket men Hertigens fader. Hans Höghet Hertig Joakim Ernst, vilken var född 1901, hade icke uppnått sin myndighetsålder vid den olycksaliga novemberrevolutionen 1918.
fredag 21 augusti 2015

Den grekiska tragedin

Så synes ännu en akt i den grekiska tragedin lida mot sitt slut. Den dumme och totalt inkompetente försteministern, herr Tsipras, som i sin fullständiga oduglighet fört sitt arma land ur askan i elden, har nu råkat i luven på den än extremare och ansvarslösare vänsterflygeln i sitt dumsocialistiska parti. En vänsterflygel, vilken i sin kommunistiska inskränkthet, alltid menar att ansvaret är någon annans och att det finns outsinliga källor av penningar som kan slösas och ösas över allt och inget utan att de någonsin tryter.

För att komma ur nämnda brydsamma situation har den dumme och inkompetente herr Tsipras funnit för gott att inlämna sin avskedsansökan i syfte att utverka ett nyval. Tanken är att avlägsna de trilskande kommunistiska vänsterextremisterna från partiet. Herr Tsipras förmår således icke taga ansvar för sitt skadliga verk.

Må vi hoppas att det arma grekiska folket vid det instundade nyvalet kör de dumsocialistiska vänsterkrafterna, vilka icke annat visat än skadlighet, på porten. Sanningen är att det under hela världshistorien aldrig någonsin förekommit att en extrem socialistiskt eller kommunistiskt regim förmått att föra någon framgång med sig. Att så skulle kunna ske i Grekland synes därför vara en omöjlighet.

Socialismen är i sanning oduglig!
   

lördag 8 augusti 2015

Heder åt komminister Lindahl

I en tidigare anmärkning på detta Forum redogjordes för hur en hedervärd präst i Svenska Kyrkan, kommunister Lindahl vid Luleå Domkyrkoförsamling, fått utstå mycket spott och spe från värderelativistiska krafter för det att han på sitt Forum framfört tesen, helt i enlighet med den Heliga Skrift, att Äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna. För denna och andra "försyndelser" mot tidens nyckers religion har komminister Lindahl anmälts till domkapitlet.

Nu har komminister Lindahl avfattat ett yttrande till domkapitlet avseende tidigare anmälningar och ett yttrande avseende anmälan från den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg. Yttrandena sammanfattar synnerligen strukturerat och logiskt sätt tramsigheten och dumheten i anmälningarna.

Ett särskilt avsnitt ur det senare yttrandet förtjänar att belysas då det så påfallande fångar den näsvisa socialistiska kyrkopolitikerns, fru Johansson Berg, stora oförskämdhet och infernaliskt dumma argumentation:

"4. Vidare skriver anmälaren – helt riktigt! – att ”den som står i kyrkans vigningstjänst har ansvar för hur han eller hon bemöter människor och vid alla former av själavård är det viktigt att den som söker stöd står i centrum”. Här kan jag bara instämma. 

Men när anmälaren fortsätter ”Här brister Torbjörn” då måste jag bestämt ställa mig frågande inför det påståendet. Vad jag vet har anmälaren aldrig suttit som vittne vid något enda själavårdsmöte som jag under min 36-åriga ämbetsperiod tagit emot. Hur anmälaren då kan veta att jag brister i att sätta de sökande i centrum framstår som märkligt. 

Jag kan naturligtvis – pga. den prästerliga tystnadsplikten – inte säga ett ord om den själavård jag under åren eventuellt bedrivit. Men en sak är definitivt säker: anmälaren vet absolut ingenting om detta."

Hur understår sig den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg, att anklaga komminister Lindahl på detta sätt? Är det någon som skall anmälas så är det den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg, som, på sätt vilket refereras ovan, förtalar komminister Lindahl utan någon som helst grund. Bäst vore därför om ett åtal rörande förtal, mot den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg prövas i allmän domstol.

Heder åt komminister Lindahl!

Exkurs
För den som önskar fördjupa sig i grunderna för äktenskapet såsom ett förbund mellan man och kvinna hänvisas till ett Biskopsbrev från Missionsprovinsen.

onsdag 5 augusti 2015

Grekisk restauration ett alternativ

På detta Forum har vid flerfaldiga tillfällen pläderats för att Konung Konstantin bör återuppsättas på den grekiska tronen i syfte att ge det grekiska folket en samlande symbol, som står över politikernas lismande.


Hans Kunglig Höghet Prins Mikael, Prins av Grekland och Danmark

I en intervju menar Hans Kunglig Höghet Prins Mikael, Prins av Grekland och Danmark, ansedd historiker och författare, att Monarkin kan ha en roll:

"Är Ni bekymrad över att icke Konung Konstantin lägre sitter på tronen?

Jag ledsen för honom och i någon mening kan Monarkin erbjuda sina tjänster. Jag är Monarkist, men det beror på folket vem som representerar Monarkin. Det är visst att Monarkin även i vår tid kan spela en roll."

Socialisters inkonskevens

Att socialister icke håller städat framför egen dörr, innan de kritiserar och förtalar meningsmotståndare, finns det flerfaldiga exempel på. Ett exempel på detta ges i en ledare i Svensk Dagbladet. Här berättas att i samband med invigningen av den så kallade "Pridefestivalen", ett vederstyggligt taskspel, höll en populärmusikartist, en herr Diaketé (under artistnamnet Timbuktu) ett mindre väl avvägt tal. Herr Diaketé, vilken till vardags ägnar sig åt missljudande populärmusik av sämsta slag och torde vara att anse såsom helt tondöv, hade här givit sig i kast med ett ämne han behärskar än mindre än musik.

Herr Diaketé gjorde stort nummer av att personer och företag icke betalar mer skatt än vad som är lagstadgat. Denna åsikt må vem som helst ha och stå för men det hela blir något uppseendeväckande för att icke säga rent löjeväckande när det visar sig att herr Diaketé, inom ramen för sin näringsverksamhet, ägnar sig åt exakt samma redovisningsprinciper, som han kritiserar i sitt tal vid taskspelets invigande.

Man tar sig för pannan för denna socialistiska inkonsekvens!

söndag 2 augusti 2015

Venezuela - ett av socialismens varnande exempel

Grekland är icke det enda varnande färska exemplet, som visar på socialismens totala oduglighet och fullständiga brist på lyckad praktik. Svenska Dagbladet fäster idag uppmärksamheten på ett annat socialistiskt totalfiasko - Venezuela. Trots landets synnerligen stora naturtillgångar, främst i form av olja, har landets socialistiska regeringar, först under den demagogiske presidenten Chavez och därpå under hans total inkompetente efterträdare, presidenten Maduro, fört landet till ruinens brant. Ja, så illa har man hushållat med landets resurser att icke ens papper till hemlighuset finns att tillgå.

Skälet det socialistiska fiaskot i Venezuela, likt överallt annars där den vederstyggliga socialismen fått härja är att man icke förstår att välmåga icke kan skapas utan idoghet och företagsamhet. Socialismen fäster största uppmärksamhet på att fördela medan den icke det ringaste vare sig förstår eller tar hänsyn till att om något skall fördelas så måste detta någonting ock skapas. Historien har visat att skapandet av resurser icke låter sig ske av sig självt. Gigantiska planekonomiska experiment, där idoghet och företagsamhet förbjudits och bespottats, har genomförts i såväl Sovjet och dess vasallstater som i Kina. Resultatet är entydigt - det fungerar icke.

Ändock försöker den totalinkompetenta venezuelanska regeringen sig på priskontroller, där producenterna icke får ersättning som täcker kostnaden för produktionen, vilket enbart leder till mindre produktion och brist. Detta är socialistisk dumhet i sin prydno.

Bevare oss för socialismen!  

Genealogiska förhållanden i Huset Habsburg

I dagens utgåva av Svenska Dagbladet berättas om Kejsar Frans Josef I sommarresidens Kaiservilla i Bad Ischl vilket alltfort innehas av Huset Habsburg. Artikeln anger dock enbart att nuvarande innehavare, Ärkehertig Markus Salvator, är ättling till Kejsar Frans Josef II men icke det faktum att detta är på spinnsidan genom hans farmoder, Ärkehertiginnan Marie Valerie, som var dotter till Kejsaren. Själv tillhör Ärkehertig Markus Salvator den Toskanska grenen av Huset Habsburg, och har plats 55 i den österikisk-ungerska tronföljden.

Förhållandena tydliggörs i nedanstående översikt:


lördag 1 augusti 2015

Sanningsord som icke faller värderelativistiska politiker i smaken

En präst i Svenska Kyrkan, pastor Lindahl, har förargat en, uppenbart värderelativistisk, socialdemokratisk så kallad kyrkopolitiker, fru Johansson Berg, för att han tagit bladet från munnen och öppet deklarerat:

"1. Homofob? Utan tvekan. 

Det som kvalificerar mig är att jag anser att ett äktenskap bara kan ingås av två personer av olika kön."

Denna självklara ståndpunkt, med vilken tecknaren av dessa rader högeligen instämmer i, har vredgat nämnda fru Johansson Berg till den grad att hon funnit för gott att anmäla pastor Lindahl till konsistoriet. I sin stora inskränkthet påstår fru Johansson Berg, som uppenbart endast läser varannan sida i sin Bibel, följande:

"Präster och andra ska jobba med förtroende och värdighet. Det blir ju helt omöjligt om man börjar agera som den här personen har gjort."

Att prästerskapets främsta uppgift är att predika Guds Ord, utifrån den Heliga Skrift, oavsett tidens stolliga nycker, förefaller icke ha haft ringaste vikt i fru Johansson Bergs resonemang.

För den som tagit del av den Heliga Skrift är det ställt utom varje tvivel att äktenskapet är mellan man och kvinna. Enligt Matteus 19 kapitel och 4-6 verser lär oss vår Frälsare följande:

"(4) Haven I icke läst att Skaparen redan i begynnelsen 'gjorde dem till man och kvinna' 

(5) Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött'? 

(6) Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja."

Med vad rätt sätter sig fru Johansson Berg upp mot dessa ord från vår Frälsare? Innan fru Johansson Berg i sin stora inskränkthet ger sig in på tramsiga dumheter, som att anmäla en hedervärd pastor, som står upp för Guds Ord, borde hon själv studera Skriften och om hon icke finner sig nöjd med vad som står i denna begära utträde ur Kyrkan.

Problemet är icke pastor Lindahl utan värderelativistiska "kyrkopolitiker", som verkar utifrån tidens nycker och inte utifrån vad som förkunnas i den Heliga Skrift!