fredag 27 februari 2015

Den taffliga ministären Löfvens djupa utrikespolitiska oskicklighet

Ministären Löfven, den taffligaste ministär som någonsin torde suttit på rikets statsrådstaburetter, visar åter sin stora oskicklighet på utrikespolitikens område. Utrikespolitik är ett synnerligen viktigt område då det är genom denna, som viktiga relationer - såväl säkerhetspolitiskt som handelspolitiskt - såsom stabilitet och goda relationer skapas.

God utrikespolitik kräver att densamma förs på ett sätt, som ger förtroende i omvärlden. Nuvarande ministär med dess taffliga statsminister och höginkompetenta utrikesminister synes nu göra tvärt emot och agera på ett sätt som på intet sätt, som ger allt annat än förtroende. Inför öppen ridå låter man fraktionsstrider utspela sig, såväl inom det socialdemokratiska arbetarpartiet som gentemot koalitionspartnern, det från ett utrikespolitiskt perspektiv amatörmässiga och intill ren dumhet gränsande infantila, miljöpartiet. Frågan gäller, som bekant, ett avtal med Saudiarabien.

Grunden för all relation är att ett avtal skall hållas. Den som ingår ett avtal måste, för sin trovärdighets och anseendes skull, stå vid detsamma så länge den andra parten icke begår avtalsbrott. Allt annat agerande skadar djupt rikets förtroende vilket ock den, till skillnad från efterträdaren, högkompetente förre utrikesministern herr Bildt tydligt låtit framföra.

Förvisso synes den taffliga statsministern och den höginkompetenta utrikesministern driva uppfattningen att avtalet skall förlängas. Det hela synes främst vara motiverat av att man inriktat utrikespolitiken på symbolhandlingar och plakatpolitik, istället att såsom tidigare regering agera för uppnå reellt inflytande, och nu vill erhålla en plats i Förenta Nationernas säkerhetsråd, en tandlös institution där stormakterna blockerar varandra. Dock är det svårt att se hur den taffliga statsministern och den höginkompetenta utrikesministern skulle lyckas föra en förlängning av avtalet i hamn. Frågan torde, om den ställs till sin spets, leda till en kabinettsfråga från det utrikespolitiskt amatörmässiga och intill ren dumhet gränsande infantila miljöpartiet.

Man tar sig för pannan för denna tafflighet, inkompetens och oskicklighet.

fredag 20 februari 2015

Gratulationer på Högtidsdagen


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland 
(copyright kungahuset.se)

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, på hennes ettårsdag.

Hertiginnan är nummer fem i Rikets tronföljd. Med största glädje noteras ock att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, med familj nu åter tagit sitt residens innanför Rikets gränser. Härigenom torde Successionsordningens statuter om tronarvingars uppfostran vara uppfyllda.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Monarkin!

Leve Konungen!