måndag 18 maj 2015

Fröken Hellqvist upphöjes i Fursteligt stånd


Fröken Hellqvist, blivande gemål till Hertigen av Värmland

Riksmarskalken låter kungöra att Hans Majestät Konungen behagat förordna om att Fröken Hellqvist skall upphöjas i Furstligt stånd sedan hon förmälts med Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Fröken Hellkvist kommer, enligt Konungens förordnande, att erhålla värdigheten Kunglig Höghet, titeln Prinsessa samt Hertiginna av Värmland. Härmed kommer Fröken Hellqvist att vara medlem av det Kungliga Huset.

Ordningen rörande medlemskap i Kungliga Huset, för de som icke är födda in i Huset, är att betrakta såsom ett Regale och är icke kodifierad vilket ock gäller förlänande av Hertig- och Hertiginnedömen. Enligt detta Regale har Konungen givit medlemskap i det Kungliga Huset arvsberättigades gemåler. Då, enligt tidigare ordning, agnatisk tronföljd följde att Prinsar gemåler erhöll titeln Prinsessa av Sverige samt Hertiginnetitel för gemålens Hertigdöme. Enligt denna ordning upphöjdes ävenledes framlidna Hertiginnan av Halland i Furstlig stånd då hon ingick äktenskap med Hertigen av Halland. Märk att detta var fullt i enlighet med då gällande Successionsordning i det att Hertiginnan icke var enskild svensk mans dotter.

Då nuvarande Successionsordning enbart kräver Konungens och Regeringens gillande, då arvsberättigad person ingår äktenskap och icke som tidigare utesluter barn till svensk man, har Konungen, i kraft av sitt Regale, anpassat ordningen för medlemskap i det Kungliga Huset. Genom detta upphöjdes nuvarande Hertigen av Västergötland, ett barn till enskild svensk man, i Furstligt stånd då äktenskapet med Kronprinsessan ingicks. Enligt samma princip upphöjes nu Fröken Hellkvist.

Konungen synes ock i ordningen ha inkluderat att medlemmar av det Kungliga Huset icke bör ha civila ämbeten. Således upphöjdes icke gemålen till Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, herr O'Neill, då han även efter äktenskapets ingående avsåg att aktivt fortsätta med sin affärsverksamhet. Dock kan det icke uteslutas att Herr O'Neill, den dag han drar sig tillbaka från sin affärsverksamhet, kommer att upphöjas i Furstligt stånd.

Medlemskap i det Kungliga Huset innebär ock att dess medlemmar kan förlänas Serafimerorden och Norstjärneorden, en ynnest, som på grund av diskriminerande, historielösa, klåfingriga och dumma socialister och liberaler, icke längre, sedan 1975, tillkommer andra svenska medborgare. Det kan förmodas att Konungen kommer att förläna en orden till Fröken Hellkvist i samband med vigseln. Det återstår att se om förläningen kommer att bestå av Nordstjärneorden eller Serafimerorden. Hertiginnan av Halland förlänades med Nordstjärneorden medan Hertigen av Västergötland förlänades med Serafimerorden i samband med vederbörandes förmälningar. 

2 kommentarer:

 1. Axel Isaksson22 maj 2015 00:50

  När Lilian blev prinsessa tillät inte Ordenskungörelsen (1974:768) att Serafimerorden tilldelades andra än statschefer och därmed jämställda. Som tur var så kunde prinsessan förlänas Nordstjärneorden i egenskap av utländsk medborgare. När Serafimerorden öppnades för medlemmar av det Kungl. Huset 1995 var Lilian bland de första att motta den. Det finns alltså all anledning att tro att även Sofia Hellqvist kommer göra det.

  SvaraRadera
 2. Herr Isaksson,
  Detta resonemang förefaller högst plausibelt. Ändringen av nämnda kungörelse äger laga kraft från den 1 juli 1995, det vill säga fjorton dagar före det att Kronprinsessan mottog orden och tillika bar densamma för första gången. Hertiginnan av Halland förlänades Serafimerorden på sin 80:e födelsedag den 30 augusti 1995, det vill säga 2 månader efter den nödtorftiga men långt ifrån tillräckliga förändringen av nämnda kungörelse.

  I detta sammanhang må ock nämnas att Hans Höghet Johan Georg, Prins av Hohenzollern, förlänades Serafimerorden då han förmäldes med Konungens syster, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Prinsessa av Sverige, Prinsessa av Hohenzollern. Här förlänades således en gemål till medlem av det Kungliga Huset Serafimerorden. Detta torde peka i riktning mot att ävenledes Fröken Hellqvist kommer att förlänas med Serafimerorden.

  SvaraRadera