torsdag 14 maj 2015

Högnaiva stöder terroristorganisation

Åter har en samling högnaiva personer, under ledning av herr Feiler, i sin stora dumhet tagit sig för att delta i aktionen "Ship to Gaza". Syftet är att söka bryta staten Israels blockad av hamnar i Gaza. Syftet med denna blockad är att förhindra införsel av vapen till terroristorganisationen Hamas, en organisation som icke drar sig för att skjuta stridsraketer mot civila mål i Israel eller att placera sina militära installationer mitt ibland Gazas civilbefolkning. Blockaden är därför icke enbart nödvändig utan ock rättmätig.

Självfallet kommer ävenledes denna aktion att förhindras i sitt försåtliga syfte och stoppas av staten Israels flotta. Detta förhållande är givetvis känt för deltagarna i aktionen. Således vet dessa att de icke har några som helst möjligheter att lyckas i sitt illasinnade värv - att öppna vägen för vapentillförsel för terrorister. Enda syftet är därför att sprida illasinnad och skamlig propaganda mot staten Israel.

Bland herr Feilers följeslagare  i detta dumdristiga spektakel finner vi ock vissångaren, herr Wiehe, en tondöv herre som med sina missljudande musikalster sprider kommunistisk propaganda. För dessa illalåtande och fullständigt omusikaliska alster mottog nämnde vissångare nyligen tacksamt ett pris instiftat och namngivet till minne av folk- och barnamördaren Lenin, en av världshistorien mest avskyvärda karaktärer. Nämnda pris är instiftat av herr Myrdahl, en av de kommunistiska folk- och massmördarna Maos och Pol Pots största beundrare och främsta tillskyndare.

Ytterligare ressällskap till herrarna Feier och Wiehe består bl.a. av professor Bjereld, vilken är medlem av det socialdemokratiska arbetarpartiet. Professor Bjereld bereds, av någon outgrundlig orsak, ofta tillfälle att media kommentera konstitutionella frågor. Icke sällan är professor Bjerelds kommentarer djupt okunniga, uppvisande en brist på såväl insikt om de verkliga sakförhållandena som analysförmåga. Professor Bjereld stärker i sanning icke förtroendet hos den akademi där han har sitt dagliga värv och deltagandet i nämnda spektakel tär ytterligare på hans redan mediokra anseende.

Staten Israel plikt att försvara sina medborgare gentemot terrorister och dessas aningslösa och vederstyggliga attacker. I detta är blockaden av Gaza, som behärskas av terroristorganisationen Hamas, en nödvändighet.

Leve det hedervärda judiska folket!

Leve staten Israel och dess självklara rätt till försvar!

2 kommentarer:

  1. Om skribenten hade varit mera påläst, eller snarare mera objektiv, skulle skribenten veta att Israels blockad av Gaza samt ockupation av Västbanken är olagliga enligt folkrätten och dessutom har fördömts av både Sverige och EU. Detta hindrar inte skribenten från att sprida rasistisk och högerextrem propagande.

    SvaraRadera
  2. Eder kunskap om folkrätten synes mig totalt obefintlig. Varje suverän stat äger enligt folkrätten såväl rätt som skyldighet att skydda sin suveränitet. De åtgärder, vilka vidtages på Gaza och på Västbanken, syftar blott till att skydda Israel från terrorister och deras fega angrepp. Detta strider på intet sätt mot folkrätten.

    SvaraRadera