lördag 16 juli 2011

Ärkehertig Ottos Statsbegravning

Ärkehertigens statsbegravning sändes direkt och kan följas på den österrikiska televisionen.

Den Kejserliga Fanan och hedersvakten i livgardets uniformer.


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertig Karl och Ärkehärtig Ferdinand anländer till statsbegravningen och hälsar kistan.


Klockan 14:45 träder Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, Sveriges Drottning, in i Stefansdomen och intar sina platser efter att vördsamt ha hälsat kistan med Ärkehertigen stoft.

Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia träder fram till Ärkehertigens kista


Klockan 14:55 hälsar den österrikiske förbundpresidenten på och framför sina kondolenser till den Kejserliga Familjen med Ärkehertig Karl, husets Habsburgs överhuvud, i spetsen.

Klockan 15:00 ringer en kristallklocka och markerar inledning varpå officianten Hans Eminens Kardinal Schönhofer inträder i procession.Klockan 15:05 når Hans Eminens Kardinal Schönhofer domens högaltare.

Klockan 15:07 hälsar Hans Eminens Huset Habsburgs överhuvud Ärkehertig Karl, den Kejserliga Familjen, förbundspresidenten, tillresta statsöverhuvuden andra hedersgäster och alla deltagare. Såsom i rang högst närvarande av de utländska gästerna adresseras vår högaktade Konung först.

Bland övriga höga gäster som deltog må först nämnas Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, Huset Hohezollerns huvudman och rättmätig arvtagare till den tyska kejsartronen. Från det bulgariska konungahuset deltog Hans Majestät Konung Simeon, Konung av Bulgarien och från det rumänska konungahuset deltog Hans Majestät Konung Mikael, Konung av Rumänien. Från det spanska konungahuset deltog Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristina, Hertiginna av Mallorca, Från det belgiska konungahuset deltog deras Kejserliga och Kungliga Högheter Prins Lorens, Prins av Belgien, Ärkehertig av Österrike, och Prinsessan Astrid, Prinsessa av Belgien, Ärkehertiginna av Österrike. Det brittiska konungahuset lät sig representeras av Deras Kungliga Högeheter Prins Mikael av Kent och Prinsessan Maria Kristina av Kent.

De höga gästerna vid sina platser i Stefansdomen, Österrikes förbundpresident herr Fischer med maka, Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, och Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Deras Högheter Furst Hans Adam av Lichetenstein och Furstinnan Maria, Deras Kungliga Högheter Storhertig Henrik av Luxemburg och Storhertiginnan Maria Terea av Luxemburg samt den suveräna Malteserordens statsöverhuvud Hans Höghet Matthew Festing, Furste och Stormästare av Maltserorden.


Klockan 15:11 Hans Helighet Påve Benedictus XVI budskap till Ärkehertig Karl och den Kejserliga Familjen läses upp av den påvlige nuntien.

Klockan 15:13 avlägges syndabekännelsen.

Från Stefansdomen


Klockan 15:15 läser Ärkehertig Karl, Huset Habsburgs överhuvud, ur den Heliga Skrift och Första Mosebok, 9:1-9.

Klockan 15:25 läser Ärkehertig Ferdinand, Ärkehertig Karls förstfödde son och näst i tronföljden, ur den Heliga Skrift och Romarbrevet 11:33-36.

Klockan 15:29 läses ur den Heliga Skrift och Matteusevangeliet 5:1-12.

Klockan 15:31 inleder Hans Eminens Kardinalen Schönhofer sin predikan.

Klockan 15:46 avslutas predikan.

Klockan 15:47 förbön genomföres av Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertig Karl, Ärkehertig Karl, , Ärkehertig Georg, Ärkehertiginnan Andrea, Ärkehertiginnan Monika, Ärkehertiginnan Michaela, Ärkehertiginnan Gabriela och Ärkehertiginnan Walburga.

Hans Eminens Kardinal Schönhofer, Ärkebiskop av Wien, vid Ärkehertigens kista.


Hans Eminens Kardinal Schönhofer, Ärkebiskop av Wien, officierar


Klockan 15:51 förbereds Herrens Heliga Nattvard.

Klockan 15:59 inleds firandet av Herren Heliga Nattvard.

Klockan 16:14 begås Herrens Heliga Nattvard av prelaterna.

Klockan 16:16 begås Herrens Heliga Nattvard av den Kejserliga Familjen.

Klockan 16:25 firandet av Herrens Heliga Nattvard avslutas.

Klockan 16:29 Hans Eminens Kardinal Schönhofer inleder avslutningsbönerna.

Klocken 16:36 Hans Eminens Kardinal Schönhofer stänker heligt vatten och därefter rökelse på Ärkehertigens kista.

Klockan 16:38 Avslutningspsalmen inleds.

Klockan 16:41 Kejsarhymnen sjunges.Klockan 16:46 Bärana intager sina platser.

Klockan 16:48 Bärna fattar kistan

Klockan 16:49 Uttåget inleds. Framför kistan bäres det Gyllene Skinnets orden av Ärkehertigens dotterson kaptenslöjtnant Meister.

Klockan 16:55 kistan utföres ur Stefansdomen.

Klockan 16:56 kistan placeras på bårvagnen.

Klockan 17:00 sorgetåget tager sin början med ett hederskompani ur gardesbataljonen i täten.

Klockan 17:05 kistan sättes i rörelse. Efter kistan följer den Kejserliga Familjen med Ärkehertig Karl i spetsen. Härefter följer närvarande statsöverhuvuden med Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia i spetsen.

Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, Sveriges Drottning, i sorgetåget genom Wien


Klockan 17:36 kistan förs ut på Hjälteplatsen från Hofburg.

Klockan 17:40 salut med 21 skott skjuts från Hjäteplatsen utanför Hofburg.

Ärkehertigens kista föres ut genom Hofsburgs port mot Hjälteplatsen.


Klockan 18:11 kistan anländer till Kapuzinerkyrkan.

Cermonimästaren herr Lipp väntar utanför Kapuzinerkyrkan


Klockan 18:15 knackningscermonin inledsKlockan 18:18 Fader Gottfrid låter öppna porten till kryptan.

Klockan 18:20 Ärkehertigens kista föres in genom porten följd av den Kejserliga Familjen.

Härefter vidtar bisättningscermonin som sker i enskildhet med endast den Kejserliga Familjen närvarande.

6 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Jag avser icke inlåta mig i några petimetermässiga diskussioner med herr Rudberg om språkliga detaljer (...användandet av ordet och) eller benämningar av olika delar i den papistiska liturginn (...när begreppet mässa kan användas).

  Herr Rudberg har genom sina tidigare inlägg visat att han enda avsikt är att kränka och misskreditera detta forum.

  SvaraRadera
 3. Jag anser att det är kränkande mot ärkehertig Otto och hans familj att inte ta begravningsgudtjänstens form och innehåll på allvar. Begreppet "mässa" ett mycket viktigt för troende katoliker.

  Min enda avsikt är att meddelst påpekanden öka den formella pregnansen í den här bloggen.

  SvaraRadera
 4. Herr Rudberg,
  Det jag här avser med mässa är firandet av Herrens Heliga Nattvard vilket påbörjades vi angiven tidpunkt. Det äger sedan natutligtvis sin riktighet att detta var en del i den reqviummässa. Herr Rudberg kan därför ha en poäng i att texten bör formuleras annorlunda (nu skedde formuleringen under pågående sändning).

  Sedan bör dock herr Rudberg själv betänka hur han använder begreppen. Jag skulle icke likställa ett requiem med "begravningsgudtjänst" varför den anmärkning herr Rudberg gör mot mig i sin första mening delvis slår tillbaka till honom själv.

  Ett requieum (av lat. vila) avser i sin allmänna betydelse en mässa för de döda. Det requiem som hölls i Stefansdomen förliden gårdag var det fjärde av fem för Ärkehertigen. Tidigare har requiem hållits i Pöcking den 9 juli, i München den 11 juli och i Mariazell den 13 juli. Avslutande requiem kommer idag att hållas i ungerska Pannonhalma.

  SvaraRadera
 5. Tack för klargörandet om rekviem vs begravningsgudstjänst.

  En annan icke helt oväsentlig detalj. Icke regerande monarker ska inte omnämnas med "majestät". Det är av tradition reserverat för regerande monarker. Varken Bulgarien eller Rumämnien har regerande monarker. De ska därför heller inte betitlas som "majestäter".

  SvaraRadera
 6. Beträffande användingen av begrepbpet majestät är det, tvärt emot vad herr Rudberg påstår, sedvana och tradition att detta änvändes även om så kallade ex-monarker.

  Hyser herr Rudberg något tvivel om detta kan såsom ett åskådningsexempel hovets placeringslista från vår högaktade Kronprinsessas bröllop studeras http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2010pressmeddelanden/placeringikoret/placering.4.40e05eec12926f2630480003218.html)

  Här nämnes exempelvis den bulgariske konungen såsom "H.M King Simeon" och den grekiske konungen "H.M King Constanine".

  En kontoll på det danska konungahusets hemsida (www.kongehuset.dk) ger vid handen att både Konung Konstantion och hand gemål Drotting Anna Maria benämnes såsom majestät.

  Det råder här inget tvivel om andra hov tillämpar samma sedvana och tradition.

  Att även internationella organisationen tillämpar denna tradition och sedvana. Ett exempel här är Hans Majestät Konung Konstantin, hederledamot av den internationella olympiska kommitteen, vilken på nämnda organisations hemsida (http://www.olympic.org/hm-king-constantine) refereras såsom H.M: King Constantine.

  Jag tillämpar således vedertagen sedvana och tradition i bruket av begreppet majestät. I detta fall måste jag således lämna herr Rudbergs påpekande utan avseende.

  SvaraRadera