måndag 18 juli 2011

Ärkehertigens hjärta bisatt i Ungern

Såsom traditionen inom Huset Habsburg bjuder har Ärkehertig Ottos hjärta nu bisatts i benediktinerklosteret Pannonhalma i Ungern.


Silverurnan med Ärkehertigens hjärta

Ärkehertigens hjärta är inneslutet i en silverurna som bär inskriptionen:

S.K.K.H.
Otto
Erzherzog von Österreich
Königlicher Prinz von Ungarn

Vilket i översättning står för:

H.K.K.H
Otto
Ärkehertig av Österrike
Kunglig Prins av Ungern

Bisättningen förgicks av ett requeim i St Stefans Basilika i Budapest i närvaro av Huset Habsburg samt ungerska honoratiores innefattande den ungerske presidenten herr Schmitt.


Den ungerske presidenten herr Schmitt under deltagande i requiem för Ärkehertig Otto


Från St Stefans Basilika i Budapest

Vid mässan sade Hans Eminens Kardinal Paskai, Ärkebiskop Emeritus av Esztergom-Budapest:

Otto von Habsburg gavs en stor gåva från Gud, han använde sitt långa liv och sin intellektuella förmåga till gagn för samhället"


Benediktinerklostret Pannonhalma där Ärkeherigens hjärts bisattes


Från bisättingen i Pannonhalma


Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern och Ärekehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, för urnan med Ärkehertig Ottos hjärta till klostrets krypta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar