fredag 23 december 2016

Gratulationer på Födelsedagen


Hennes Majestät Drottning Silvia,  Drottning av Sverige

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade drottning, Hennes Majestät Drottning Silvia,  Drottning av Sverige, på hennes 73:e födelsedag.

söndag 18 december 2016

Den Rumänska Monarkins återupprättande

Den monarkistiska tanken i Rumänien fortsätter att stärkas. Tecknen blir allt fler och vi minns alla Hennes Majestät Drottning Annes, Drottning av Rumänien, begravning tidigare i år. De legala procedurerna att ge det Rumänska Konungahuset officiell status är ock ett viktigt steg. Förliden vecka gavs oss ytterligare ett bevis på denna glädjerika utveckling. Förliden torsdag, de 15 december, mottog Hennes Kunglig Höghet, Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, Den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Radu, Prins av Rumänien, under fullt kungligt protokoll, den diplomatiska kåren i tronsalen på Kungliga Slottet i Bukarest.


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, Den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Prins Radu, Prins av Rumänien framför den Rumänska Konungatronen i Tronsalen, Kungliga Slottet, Bukarest

Vid nämnda mottagning adresserade Kronprinsessan den diplomatiska kåren med följande tal:

"Eders Excellens Dekanus av den Diplomatiska Kåren,

Eders Excellenser, Ambassadörer,

Detta år firar Vår Familj och Nation 150 års minnet av det Kungliga Huset av Rumänien och grundandet av den moderna Rumänska Staten, genom utfärdandet av 1866 konstitutionen.

Den populära firandet i maj, på Slottet Peles, vid vilket några av Eders Excellenser of Eders Excellenser deltog,l var ett glatt tillfälle och en sann gemenskap av förtroende, kärlek, respekt och beundran.

Ett bland Furst Karl 1:s allra första initiativ för 150 år utgjordes av konsolideringen av vår utrikespolitik. Omedelbart efter hans upphöjelse 1866 till suverän Furste av Rumänien etablerades nya diplomatiska relationer med stora stater i Europa och Amerika. Hans efterträdare, Konung Ferdinand, Karl II och Mikael fortsatte hans arv genom att upprätthållandet av konsekvens, trots de drastiska begränsningar, som de Första och Andra Världskrigen utgjorde.

Vi är mycket stolta att idag i det Kungliga Palatset i Bukarest återigen vara värd för en diplomatmottagning. Det är ett historiskt ögonblick. Icke enbart att mottagningen, efter nästan 70 år, återvänder till en traditionell plats utan ock att vi idag får högtidlighålla ett och ett halvt sekel av kunglig diplomati.

Sedan vårt senaste möte på Slottet Peles, för 12 månader sedan, har betydande händelser passerat. Vår Moder lämnade i augusti detta jordiska i en ålder av 92 år. Drottning Anne var ett gott exempel på hängivenhet till Konung och Nation. Den stora kärlek, respekt och beundran som Våra landsmän Rumäner visade Henne vid Hennes sista resa gav oss stort hopp inför framtiden.

Rumäner från hela Landet och från Moldavien visade Oss djup tillgivenhet och respekt för vår familj.

Detta år har den Kungliga Familjen fortsatt sina offentliga åtaganden utomlands genom besök i Moldavien, Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Förenade kungariket, Republiken Turkiet, Sverige(*), Republiken Albanien, Bulgarien och Schweiz.

Talmannen för det Moldaviska Parlamentets och Prins Radu gjorde ett gemensamt besök i Belgien. Detta var den första officiella besök utanför den kungliga familjen tillsammans med myndigheterna i Republiken Moldavien.

Det var rörande att uppleva den entusiasm som vederfors Oss då det Kungliga Tåget, under årets resor, stannade 8 städer, bland dessa Sinaia, Brasov, Fagaras och Sibiu. Där träffade Vi det lokala samhället och deras valda ledare.

Vårt engagemang för Rumäniens folk kommer att fortsätta under 2017. Vi överväger ock uppdrag för att bättre förstå Vårt lands finansiella och ekonomiska möjligheter i Asien, Europa och Mellanöstern.

Det är med glädje som vi välkomnar ankomsten i Bukarest av dekanus för diplomatiska kåren, Ambassadören för den Heliga stolen, Ambassadören för Republiken Korea, Ambassadör för Konungariket Malaysia, Ambassadören för Demokratiska Folkrepubliken Korea, Ambassadör för Republiken Chile, Ambassadör för Ryssland, Ambassadör för Schweiz, Ambassadören för Kanade Ambassadör för Mexiko och Ambassadör för Bulgarien .

Samtidigt är det alltid tråkigt att att en del av Edra kollegor lämnar  sina beskickningar i Rumänien för andra uppdrag. Vi önskar Eder alla framgång i framtida uppdrag och hoppas att åter möta Eder vid andra tillfällen.

Eder närvaro i kväll utgör ett anmärkningsvärd exempel för det rumänska samhället och leder till stolthet för oss alla. Vi tackar Eder alla så mycket."


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan, Den Rumänska Kronans Väktare, och Prinsen hälsar diplomatiska kåren.
Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan, Den Rumänska Kronans Väktare, och Prinsen framför Kungliga Slottets huvudtrappa i Bukarest

Det torde nu endast vara en tidsfråga innan Monarkin i Rumänien restaureras fullt ut och Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare, bestiger den Tron som Hennes Fader, Konung Mikael, så svekfullt och illegalt kördes bort ifrån av det kommunistiska patrask, ytterst i händerna på tyrannen Stalin, som kom att plåga Rumäniens folk intill 1989 då dess siste tyrann den 25 december fick smaka det bly han förtjänade.

Monarkin består kommunismen förgår!

Not
(*) Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, Den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Prins Radu, Prins av Rumänien, var gäster vid firandet av vår högaktade Konungs 70:e födelsedag.