måndag 11 juli 2011

Högtidlighållandet av Ärkehertig Ottos bortgång i Pöcking

I den bayerska staden Pöcking, där Hans Kejserliga och Kungliga Höghet, Ärkehertig Otto, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, hade sitt residens har den gågna veckan präglats av högtidlighållandet av Ärkehertigens minne. Här skedde ett sorgetåg genom stadens gator med Ärkehertigens kista och här har ett reqvium hållits.Ärkehertigens kista förs genom staden PöckingÄrkehertigens söner Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertigarna Karl och Georg i spetsen för sorgetåget genom Pöcking.Husets Habsburgs överhuvud Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, vid Ärkehertigens kista i den helige Ulriks kyrka i Pöcking.Husets Habsburgs överhuvud Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, mottager sin faders senaste utmärkelse, den franska Hederlegionen, av general Georgelin, den franske presidentens representant.Från det reqviem som hölls i Pöcking.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar