söndag 30 april 2017

Leve Konungen!


Hans Majestät Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste gratulationer till vår högaktade Konung, Hans Majestät Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, på hans 71:a födelsedag.

Vår högaktade Konung har nu regerat under 42 år, 7 månader och 15 dagar, vilket ingen annan av vårt lands Monarker under vår mer än 1000-åriga historia gjort. Må vår vi önska vår Konung en fortsatt god hälsa att han än under många år kan sitta på Tronen.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!


torsdag 27 april 2017

Den Rumänska Kronans Väktare adresserar Rumäniens Parlament


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Prins Radu, Prins av Rumänien anländer till Rumäniens Parlament. 

Förliden gårdag, den 26 april 2017, uppsteg Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare, inför båda kamrarna hos Rumäniens Parlament och adresserade detsamma i anledning av 100 års minnet av banbrytande lagstiftning, jordbrukslagen och vallagen. Nämnda lagar antogs av senat och deputeradekammare under en session i staden Iasi vilken då var tillfällig huvudstad.Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare.

Kronprinsessan framhåll i sin adress till de folkvalda att minnet av det förflutna är ett sätt att inspirera inför framtiden. En i sanning synnerligen klok tanke.

Åter visar oss detta exempel att det rumänska Konungahuset ses som en officiell institution i Rumänien. Konungahusets ställning synes vara stark och må vi hoppas att den dag är nära då Rumänen tar steget fullt ut och kallar Kronprinsessan att bestiga den tron som rätteligen tillhör henne.


onsdag 12 april 2017

Vänsterpartiet hålls utanför överläggningar rörande terrorns bekämpande

Statsrådet Ygeman har låtit framföra att de så kallade Allianspartierna, efter det att vår Frälsares Uppståndelse firats, kommer att kallas till överläggningar med Regeringen i syfte att skärskåda nödvändiga förstärkningar i de medel och mått, som krävs för att öka skyddet mot terrordåd. Detta synes vara ett mycket gott initiativ.

Glädjande är ock att icke vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - inbjudes till överläggningarna. Nämnda parti har tidigare icke varit villiga att på något sätt förstärka samhällets skydd mot fasansfulla dåd av den art vi fick vederfara förliden fredag.

I detta sammanhang må nämnas att kommunismen icke sällan gjort terrorn till sitt verktyg. Såldes är vänsterpartiet, i detta likt i många andra avseenden, ett högst opålitligt patrask och en stor fara för Rikets säkerhet. En av kommunismens främsta fäder, folk- och barnamördaren Lenin - den ondes egen lakej - såg terror som ett viktigt verktyg.

Så sent som 10 år efter de avskyvärda kommunistdiktaturernas förpassande till historiens stinkande avskrädeshög, år 1998, hängde porträttet av nämnde folk- och barnamördares - den ondes egen lakej - på väggarna i vänsterpartiets lokaler.

Kommunistpartiets förre ordförande, herr Hermansson, vilken avled förliden sommar och som intill sin bortgång hyllades såsom en patriark av vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - lät i samband med tyrannen Stalins bortgång år 1953 uttala:

"Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främste lärare."

Då nämnde hyllningsman av tyranner, folk- och barnamördare, gick hädan lät den nuvarande ordföranden för vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask -, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, ropa ut följande hyllningsord:

"Han har betytt så otroligt mycket för svensk vänster, mer än någon annan."

I sanning synnerligen avslöjande och ett bevis på vänsterpartiets - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - sanna och djupt avskyvärda väsen.

Konungens svåger Friherre Silfverschiöld hädangången


Friherre Niclas Silfverschöld

Hovet låter kungöra den sorgesamma nyheten att Konungens svåger och maken till Konungens syster Prinsessan Desirée Friherrinnan Silfverschiöld, Friherre Niclas Silfverschiöld, Fideikommissarie till Koberg, gått till sina fäder förliden gårdag i en aktningsvärd ålder av 82 år.

Konungen låter i anledning härav uttala:

"Jag och min familj har med stor sorg tagit emot beskedet att friherre Niclas Silfverschiöld, Prinsessan Désirées make, har gått ur tiden. Våra tankar går till Prinsessan Désirée med familj."

Friherren äktade år 1963 Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Desirée, Prinsessa av Sverige, vilken då äktenskapet icke var dynastiskt härvid utträde ur det Kungliga Huset varvid hon av sin höge farfader, Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf, Konung av Sverige, Hertig av Skåne, förlänades titeln Prinsessan Desirée Friherrinnan Silfverschiöld.

Friherren har under sin levnads gärning, såsom Fideikommissarie, förestått förestått egendomarna Koberg i Västergötland och Gåsevadsholm i Halland. I det att Friherren tillträdde nämnda fideikommiss före den så kallade, från ett arvsrättsligt perspektiv djupt klandervärda och av historielösa socialister frampressade, fideikommisslagens ikraftträdande år 1964 har nämnda egendomar intill denna dag bestått som fideikommiss. Enligt ifrågavarande lag kommer nu, om icke dispens för fideikommissens bevarande sökes, kommer halva egendomen att tillfalla Friherrens son, Friherre Carl Silfverschiöld medan den andra halvan kommer att delas mellan Friherrens döttrar, Friherrinnan Christina Louise de Geer av Finspång, född Friherrina Silfverschiöld, och Friherrinnan Heléne Silfverschiöld.

Ätten Silfverschiöld är likt mången svensk adelsätt sprungen ur den för vårt land så karakteristiska ståndscirkulationen. En bonde, Jöns i Hylta, Småland, hade sonen Andreas Jonae (1598-1674), vilken uppsteg i prästeståndet och verkade som kyrkoherde i Reftele socken, tingsstad i Västbo härad av Jönköpings län. Nämnde kyrkoherdes son, Niklas Hyltén, blev sedermera professor i Lund och upphöjdes i adligt stånd år 1686. Dennes sonson Arvid Silfverschiöld, landshövding och president i Göta Hovrätt, upphöjdes i friherreligt stånd. Det är från denne sistnämnde som den avlidne Friherrens släktgren stammar.

Från detta Forum framföres till de sörjande ett varmt deltagande i den stora förlust, som drabbat den Friherreliga Ätten.

måndag 10 april 2017

Häktningsbegäran framställd för misstänkte illgärningsmannen

Åklagaren har denna dag framställt en begäran om att den misstänkte illgärningsmannen, den under utvisningsbeslut varande uzbekiske medborgaren Akilov. Förhandling hålles i Stockholms Tingsrätt klockan 10:00 i morgon. All talar för att bevisläget synes synnerligen gott varför en häktning förefaller synnerligen sannolik.

Detta innebär att rättsprocessen nu är påbörjad vilket är mycket tillfredställande. Nu har den misstänkte illgärningsmannen Akilov att svara inför Moder Justitia. Om bevisningen håller vad den lovar, vilket allt - ävenledes i detta mycket tidiga skede - talar för kommer den misstäkte illgärningsmannen Akilov att förklaras skyldig och det enda han då kan se fram emot är en avstraffning i form av livstids fängelse. En person som begått ett sådant illdåd har för all framtid förverkat sin rätt att fritt vistas i samhället. Må vi ock hoppas att han väl nyttjar denna nådetid då han i sinom tid även kommer att ställas till svars för sin Skapare Är han icke då förberedd torde inget annat än evig förtappelse vara att vänta.

I en framställan har den misstänkte illgärningsmannen Akilov förklarat sig icke vara nöjd med tilldelad allmän försvarare utan har begärt att få en advokat vilken bekänner sig till den sunnimuslimska inriktningen av religionen islam. Från nämnda inriktning utgår den avskyvärda villo- och irrlära, som benämnes jihadism. En villo- och illära vilken - såsom dessvärre flertaliga fasansfulla dåd vittnar om - tas som intäkt för att mörda oskyldiga människor och för att sprida skräck och förtvivlan. Man undrar hur de ondskefulla och genuint elaka individer, som bekänner sig till ifrågavarande villo- och irrlära, är funtade som kan göra så mycket ont.

lördag 8 april 2017

Hans Majestät Konungen tal


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland talar på Yttre Borggården

Efter att skyndsamt ha återvänt till Fäderneslandet, från sin utrikes resa, och efter att ha inhämtat underrättelser om den senaste händelseutvecklingen från Rikspolischefen och Chefen för Säkerhetspolisen trädde Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, ut på Yttre Borggården och talade som följer:

"Kära svenskar, alla i Sverige

Igår när jag på plats i Brasilien nåddes av beskedet om den fruktanvärda händelsen i Stockholm var det naturligt för mig att direkt återvända hem till Sverige.

Jag har just avslutat mötet med rikspolischefen och chefen för Säkerhetspolisen. De har informerat mig och Kungafamiljen om polisens arbete efter gårdagens attentat.

Först och främst vill jag framföra att mina och Kungafamiljens tankar går till offren för detta avskyvärda dåd. Medmänniskor som skadats och bragts om livet.

Vi tänker också på deras familjer och vänner. Vi känner med dem i deras sorg och oro.

Vi är alla omskakade av det som hänt. Det är samtidigt hoppfullt att se den omtanke som människor visar varandra. Det visar på kraften i vårt samhälle.

Alla vi som vill hjälpa är många fler än de som vill oss ont. Den vetskapen ger mig tröst och tillförsikt.

Polis, sjukvård och räddningstjänst har gjort ett fantastiskt arbete för att minimera skadeverkningarna. Nu är det viktigt att de får arbeta vidare i lugn och ro.

Vi har upplevt flera våldsdåd tidigare. Vi har klarat det då, och det ska vi göra nu.


Sverige är, har länge varit, och ska fortsatt vara ett tryggt och fredligt land."

Konungens ord om att det goda och de som vill gott är större än ondskans makter är i sanning något för var och en att bära med sig.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

Kronprinsessan visar respekt för illgärningsmannens offer


Under största förstämning anländer vårt högaktade Tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, till platsen för illdådet.

Under största rörelse besökte denna förmiddag Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, ledsagad av sin gemål, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, platsen för det illdåd som begicks förliden gårdag.


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, vid platsen för illdådet.

Kronprinsessan hedrade illgärningsmannens offer genom nedläggandet av en bukett blommar varpå Kronprinsessan ock gjorde ett kort uttalande utifrån vilket det framgick hur hårt nämnda illgärning berört vår högaktade Kronprinsessa:

"Jag känner enorm sorg, jag känner en tomhet.

Jag måste ändå känna en styrka på något sätt. Samhället har visat en enorm kraft och att vi står emot det här, att vi vill stå emot det här. Att vi är eniga. Att det svenska samhället bygger på enorm tillit och gemenskap, en sammanhållning. Det kommer att ta oss stärkta ut det här på något sätt."

På tillfrågan om hur denna gärning skall mötas och hur vi skall kunna gå vidare svarade Kronprinsessan:

Tillsammans!

Omfattningen av nämnda illdåd synes nu stå klar. Icke mindre än 4 oskyldiga människoliv släktes av det ynkligt fega kräk och avskum - må han brinna i helvetet när den dagen kommer -, som framförde det tillgripna motorfordonet. Dessförutan skadades 15 personer av vilka 9 ännu befinner sig under sjukhusvård, om tillståndet för dessa har icke givits någon närmare information men vi ber till Den Högste att de må tillfriskna.

Beundransvärd insats av Polismakten

Polismaktens insats vid den fasansfulla och avskyvärda illgärning, som förliden gårdag begicks på Drottninggatan i vår Huvudstad, är högst förtjänstfull. Trots de kaotiska förhållanden, som uppkommer i en slik situation, kunde ordningen upprätthållas och redan under tidig kvällning kunde en efterlysning på den misstänkte illgärningsmannen utlysas. Innan klockan slagit midnatt kunde den efterlyste gripas och vid pass klockan 01:15 denna natt lät åklagaren, under hänvisning till sannolik misstanke, anhålla densamme. Häktning torde ske inom en mycket snar framtid.

Polismakten är av avgörande betydelse för tryggheten i vårt samhälle. Gårdagens händelser visar att polismakten är synnerligen skicklig, trots alldeles för liten personalstyrka och bristande medel.

Vår polismakt förtjänar största aktning och och stort beröm för sin insats!

fredag 7 april 2017

Hans Majestät Konungen bestört


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Med anledning av det fasansfulla och avskyvärda dåd, begått av ett ynkligt fegt kräk till illgärningsman, som denna dag timat i Huvudstaden låter Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, framföra:

"Jag och hela Kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens attentat i Stockholm. Bakgrunden till och omfattningen av det inträffade är ännu inte känd. Vi följer utvecklingen men redan nu går våra tankar till de drabbade och deras familjer."

Deras Majestäter.Konungen och Drottningen är förnärvarande stadda på utrikes resa i Brasilien och har fattat beslut om att utan fördröjning avbryta resan och skyndsamt återvända till Fäderneslandet. Såvitt känt är förväntas Deras Majestäter att åter nedstiga på Fädernelandets jord under instundande lördags morgon. Intill dess att Konungen återvänder upprätthåller Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland statschefens funktion såsom tillfällig Riksföreståndare.

I skrivande stund är det icke känt hur många som fallit offer för det ynkligt fega kräket till illgärningsmans fullständigt oförlåtliga missdåd. Att offer fallit är dock dessvärre ställt utom allt tvivel.

Vi ber till Den Högste att offren icke skall vara allt för många!

Den, som begår gärningar av nu skedda slag, är ingen riktig människa utan ett avskum, en best och ett monster - ett verktyg för ondskan - vilken ovillkorligen och utan pardon måste ställas till svars för sin fasansfulla gärning och avstraffas med det hårdaste straff som lag förmår. Gärningar av detta slag är gärningar där lagens hårdaste straff, livstids fängelse, dessvärre synes allt för milt, dock är detta det straff lag förmår och till detta har vi att hålla oss.

Vi spottar på det ynkliga kräket till gärningsman och de som händelsevis känner någon sympati för densamme!

Såsom vår högaktade Konung framhåller måste i detta skede tankarna gå till de som drabbats och till deras nära och kära. För den som icke är drabbat är det självfallet omöjligt att ens föreställa sig den sorg dessa nu känner men vår respekt och vår aktning kan vi ändock uttrycka.

Vi böjer våra huvuden i djupaste sorg och respekt för de som drabbats!onsdag 5 april 2017

Kommunistledaren spottar på Mänskliga Rättigheter

Ordföranden för vänsterpartiet, ett i huvudsak kommunistiskt patrask, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, låter utifrån ett förhållande, där gosse- och flickebarn placerats avskilt i en skolbuss ropa och gapa om alla så kallade religiösa friskolors stängning. Nu gäller detta blott och bart en skola, vilken kommer att skärskådas av Skolinspektionen i en granskning. Det är heller alls icke uppenbart att nämnda förhållande, vilket förvisso kan synas något klandervärt, strider mot någon lag eller förordning.

Likt sin store kommunistiske lärofader, kvasivetenskaparen och pamflettisten Marx vilken menade att Religionen var ett opium, ringaktar nämnde kommunistordförande Religionen - människans enda fast trygghet - och tar varje tillfälle att smutskasta och spotta på densamma. Den oförskämdhet, mot andra så kallade religiösa friskolor vilka icke kan beläggas med någon brist, som den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, visar är så stor att ord saknas att beskrivas.

Vet hut skamlige herr Sjöstedt!

Det, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, i sin ofattbart stora och röda kommunistiska inskränkt het icke synes veta är vad Förenta Nationernas Konvention om de Mänskliga Rättigheterna säger. Nämnda inskränkthet delar för övrigt nämnde kommunist och religionshatare med några liberala madammer, som var ute i samma ärende vilket uppmärksammats i en tidigare Anmärkning på detta Forum.

Från Förenta Nationernas Konvention om de Mänskliga Rättigheterna, vilken förvisso torde betyda föga för en person som bekänner sig till den genuint onda kommunistiska läran vilken i sin praktik alltid ägnat sig åt excesser i mord, tortyr och förtryck, kan följande hämtas:

Artikel 13-3: 
"Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse." 

 Artikel 18-4:
"Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse"

Såldes spottar , den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, på de Mänskliga Rättigheterna.

Kommunismen och dess svenska patrask i form av vänsterpartiet är i sanning avskyvärd!

måndag 3 april 2017

Ultraextrema sekten republikanska föreningen förnekar icke sin stora infantila dumhet

Åter har den ultraextrema sekten republikanska föreningen, ökänd för skymfning och förtal av Konungen och Hans Hus, givit prov på sin ofattbart stora infantila dumhet. Det är ett välkänt faktum att nämnda sekt är totalt ointresserad av att diskutera statsskicket med konstitutionella argument, i det att nämnda republikanska argument är tunnare än vattvälling, varför man istället hemfaller åt osakligt trams.

Denna gång förhåller det sig så att en herr Mörk, medlem av nämnda extrema sekt, blivit förtörnad över det faktum att Sveriges Television låtit publicera en artikel benämns "Alla ville få en skymt av lillprinsen" i samband firandet av Nationaldagen. Nämnde extreme sektmedlemmen fattade då sin svavelosande och röda penna och lät till Sveriges Television framföra att han icke delade rubrikens mening. Ofattbart nog och fullständigt skandalöst gav Sveriges Television vika för dessa infantila dumheter.

Nu har nämnde extremist, herr Mörk, av ifrågavarande extremistsekt tilldelats priset "årets republikan" (Sic! vilken infantil dumhet). I en kommentar låter sekt- och extremistledaren, riksdagsledamoten Larsson (s), framföra att nämnda trams är "något för all republikansk opinionsbildning att inspireras av".

Vilken ofattbar infantil dumhet!

Hur kan en ledamot av den hedervärda Riksdagen uttrycka sig på sätt som skett och därigenom totalt och fullständigt befria sig från allt vad saklighet och seriositet heter? Det är i sanning illa beställt med ett parti, som har så tramsiga och osakliga personer såsom företrädare.

Monarkin har i sanning inget att frukta från denna extrema och infantila sekt, som gång efter annan gör sig till största åtlöje!

Leve Monarkin!

lördag 1 april 2017

Fursten av Wales besöker Rumänien

Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Furste av Wales, Hertig av Cornwall, Hertig av Rothesay, Greve av Carrick, Greve av of Chester, Baron av Renfrew, har förliden vecka genomfört ett officiellt besök i Rumänien. Under besöket mottogs Fursten ock av Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, Den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Radu, Prins av Rumänen.


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, Den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Radu, Prins av Rumänen, framför porten till Elisabetpalatset.

Fursten mottogs i Elisabetpalatset, Bukarest, vilket utgör huvudresidens för Rumäniens Konung vars plikter på grund av Konungens ohälsa utövas av Kronprinsessan, Den Rumänska Kronans Väktare.


Fursten anländer till Elisabetpalatset.

Den Rumänska Konungahuset, ansett som officiell institution och verkande under statsprotokoll, får en alltmer betydelsefull ställning i Rumänien. Det kan icke alls uteslutas att Monarkin fullt ut återupprättas inom en snar framtid, i synnerhet som Kronprinsessan är djupt aktad av Rumäniens folk.


Kronprinsessan hälsar Fursten.

Såsom medlemmar av höga Furstehus är Fursten och Kronprinsessan självfallet befryndade på mångfaldiga sätt. Närmaste skyldskapet är genom Konung Kristian IX av Danmark, vilken är Furstens farfaders farfader och Kronprinsessans mormoders farfader. Konung Kristian IX är dessförutan Furstens morfaders farmoders far.

Båda stamma ock på två linjer vardera från Drottning Victoria av Storbritannien och Irland, Kejsarinna av Indien.

Furstens morfaders farfader, Konung Edvard VII av Storbritannien och Irland, Kejsare av Indien, och farmoders mormoder, Storhertiginnan Alice av Hessen, var barn till Drottning Victoria.

Kronprinsessans farfaders morfader, Hertig Alfred av Sachsen, Coburg och Gotha, och farmoders mormoder, Kejsarinnan Victoria av Tyskland, var ock dessa barn till Drottning Victoria.

I detta sammanhang må nämnas att ävenledes vår egen högaktade Konung stammar på två linjer från Drottning Victoria av Storbritannien och Irland, Kejsarinna av Indien, vilken är vår Konungs farmoders farmoder och morfaders farmoder.