onsdag 12 april 2017

Vänsterpartiet hålls utanför överläggningar rörande terrorns bekämpande

Statsrådet Ygeman har låtit framföra att de så kallade Allianspartierna, efter det att vår Frälsares Uppståndelse firats, kommer att kallas till överläggningar med Regeringen i syfte att skärskåda nödvändiga förstärkningar i de medel och mått, som krävs för att öka skyddet mot terrordåd. Detta synes vara ett mycket gott initiativ.

Glädjande är ock att icke vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - inbjudes till överläggningarna. Nämnda parti har tidigare icke varit villiga att på något sätt förstärka samhällets skydd mot fasansfulla dåd av den art vi fick vederfara förliden fredag.

I detta sammanhang må nämnas att kommunismen icke sällan gjort terrorn till sitt verktyg. Såldes är vänsterpartiet, i detta likt i många andra avseenden, ett högst opålitligt patrask och en stor fara för Rikets säkerhet. En av kommunismens främsta fäder, folk- och barnamördaren Lenin - den ondes egen lakej - såg terror som ett viktigt verktyg.

Så sent som 10 år efter de avskyvärda kommunistdiktaturernas förpassande till historiens stinkande avskrädeshög, år 1998, hängde porträttet av nämnde folk- och barnamördares - den ondes egen lakej - på väggarna i vänsterpartiets lokaler.

Kommunistpartiets förre ordförande, herr Hermansson, vilken avled förliden sommar och som intill sin bortgång hyllades såsom en patriark av vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - lät i samband med tyrannen Stalins bortgång år 1953 uttala:

"Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främste lärare."

Då nämnde hyllningsman av tyranner, folk- och barnamördare, gick hädan lät den nuvarande ordföranden för vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask -, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, ropa ut följande hyllningsord:

"Han har betytt så otroligt mycket för svensk vänster, mer än någon annan."

I sanning synnerligen avslöjande och ett bevis på vänsterpartiets - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - sanna och djupt avskyvärda väsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar