torsdag 27 april 2017

Den Rumänska Kronans Väktare adresserar Rumäniens Parlament


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare, med gemål Prins Radu, Prins av Rumänien anländer till Rumäniens Parlament. 

Förliden gårdag, den 26 april 2017, uppsteg Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare, inför båda kamrarna hos Rumäniens Parlament och adresserade detsamma i anledning av 100 års minnet av banbrytande lagstiftning, jordbrukslagen och vallagen. Nämnda lagar antogs av senat och deputeradekammare under en session i staden Iasi vilken då var tillfällig huvudstad.Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänien, den Rumänska Kronans Väktare.

Kronprinsessan framhåll i sin adress till de folkvalda att minnet av det förflutna är ett sätt att inspirera inför framtiden. En i sanning synnerligen klok tanke.

Åter visar oss detta exempel att det rumänska Konungahuset ses som en officiell institution i Rumänien. Konungahusets ställning synes vara stark och må vi hoppas att den dag är nära då Rumänen tar steget fullt ut och kallar Kronprinsessan att bestiga den tron som rätteligen tillhör henne.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar