söndag 18 juli 2010

Stärk banden med vårt broderland Estland

I en artikel i Svenska Dagbladet framför Professor Hain, som även innehaft posten som Estlands försvarminister, åsikten att stödet till försvaret av Estland och dess baltiska grannländer bör utökas. Detta är i sanning kloka tankar även om formerna för stödet kan diskuteras.

Estland är historiskt ett av våra närmaste broderfolk med vilka vi har band sedan urminnes tid. En del av innebyggarna var svensktalande men av dessa återstå nu blott en spillra, dock är svenska sedan år 1997, vid sidan av estniskan, officiellt språk i kommunen Nuckö. Många är också de som för sina liv fick fly från den röde satans lakejer, de blodsbesudlade och avskyvärda kommunisterna, och kom att få sin hemvist i vårt fosterland. Även detta gör att banden med Estland är starka.

Ett ytterligare sätt att förstärka banden med våra kära bröder och systrar på andra sidan Östersjön vore en personalunion. Inom ramen för en fullt bevarad estnisk självständighet skulle dess statsskick kunna ändras till en monarki. Antingen genom ett upprättande av ett hertigdöme, vilket ur historisk synvinkel torde vara det riktigaste, eller genom utropandet av ett konungadöme.

Det estniska folket, genom dess folkvalda parlament Riigikogu, kan sedan till vår Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, hemställa om att han även upptager den estniska kronan.

Gud bevare vårt estniska broderfolk!

torsdag 8 juli 2010

Straffången Flink benådad

Svenska Dagbladet låter meddela att straffången Flink av Örebro tingsrätt fått sitt livstidsstraff tidbestämt. Det är icke annat än med stor bestörtning som detta beslut noteras. Staffången Flink har släckt 7 oskyldiga människors liv och borde därför hållas i fängsligt förvar till dess att han avlider. En massmördare som straffången Flink har en gång för alla förverkat allt medborgerligt förtroende och det finns således icke någon som helst anledning att nämnde straffånges straff skall tidsbegränsas.

Vidare är den ordning kring benådningar som nu tillämpas högst betänklig då den blandar två roller som måste betraktas som oförenliga. Rättväsendet skall döma efter lagarna och här är det otvivelaktigt så att straffskalan innehåller livstids fängelse.

Att ge benådning är en ynnest som icke borde tillkomma rättsväsendet, vilket skall döma efter straffskalan, utan den verkställande makten. Enligt förutvarande regeringsform tillkom benådningsrätten Konungen, en mycket god ordning, vilken bör återställas vid en revidering av grundlagarna enligt maktdelningens princip.

torsdag 1 juli 2010

Blir Konungasmädaren Althin omvald?

Redaktör Linder gör i dagens Svenska Dagblad några väl valda anmärkningar kring konungasmädaren och tillika ledamoten i Kristdemokraternas partistyrelse advokaten Ahltin och dennes löjeväckande verksamhet i den samhällsomstörtande sekten republikanska föreningen.

Idag stundas val till kristdemokraternas partistyrelse. Dock synes valberedningens förslag ännu icke vara offentligt. Här må med skärpa uttryckas att det är en stark förhoppning att nämnde konungasmädare icke finnes bland de föreslagna.

Leve monarkin!