torsdag 8 juli 2010

Straffången Flink benådad

Svenska Dagbladet låter meddela att straffången Flink av Örebro tingsrätt fått sitt livstidsstraff tidbestämt. Det är icke annat än med stor bestörtning som detta beslut noteras. Staffången Flink har släckt 7 oskyldiga människors liv och borde därför hållas i fängsligt förvar till dess att han avlider. En massmördare som straffången Flink har en gång för alla förverkat allt medborgerligt förtroende och det finns således icke någon som helst anledning att nämnde straffånges straff skall tidsbegränsas.

Vidare är den ordning kring benådningar som nu tillämpas högst betänklig då den blandar två roller som måste betraktas som oförenliga. Rättväsendet skall döma efter lagarna och här är det otvivelaktigt så att straffskalan innehåller livstids fängelse.

Att ge benådning är en ynnest som icke borde tillkomma rättsväsendet, vilket skall döma efter straffskalan, utan den verkställande makten. Enligt förutvarande regeringsform tillkom benådningsrätten Konungen, en mycket god ordning, vilken bör återställas vid en revidering av grundlagarna enligt maktdelningens princip.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar