onsdag 13 juli 2011

Ärkehertigen och Ärkehertiginnans stoft i Mariazell

Vid pass klockan 5 på tisdagseftermiddagen ankom stoften efter Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertig Otto, Ärkehertig av Österike, Kunglig Prins av Unger, och Ärkehertiginnan Regina, Ärkehertiginna av Östterike, Prinsessa av Ungern, Prinsessa av Sachsen-Meiningen, till vallfärdskyrkan i Mariazell, Österrike. Ärkehertigen är således nu åter på sin fädernejord.


Bårvagnen med Ärkehertigens stoft anländer till Mariazell. I bakgrunden den Kejserliga Familjen.


Den Kejserliga familjen med Ärkehertig Karl, Husets Habsburgs överhuvud, och Ärkehertig Georg i spetsen.

I kyrkan genomfördes en mässa. Idag klockan 2 om eftermiddagen hålles ett reqviem.


Från den mässa som hölls i Mariazell.


Ärkehertigens och Ärkehertiginnans kistor i vallfärdskyrkan i Mariazell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar