torsdag 14 juli 2011

Knackningscermonin vid Kapuzinerkyrkan

Den uråldriga så kallade knackningscermonin (ty. Klopfzeremonie) då Ärkehertig Ottos stoft kommer att införas i en kejserliga begravningskryptan är nu fastställd.


Fader Gottfrid, den kejserliga begravningskryptans beskyddare

Dörrvakt är den kejserliga begravningskryptans beskyddare sedan 1988, fader Gottfrid, och som cermonimästare har utsetts herr Ulrich-Walter Lipp. Cermonin utföres enligt följande:

Cermonimästaren knackar på porten.

Beskyddaren frågar:
Vem begär inträde?

Cermonimästaren svarar:
Otto av Österrike, engång Kronprins av Österrike-Ungern, Kunglig Prins av Ungern och Böhmen, av Dalmatien, Kroatien, Slavenien, Galizien, Lodomerien och Illyrien, Storhertig av Toskana och Krakow, Hertig av Lothringen, av Salzburg, Styer, Kärnten, Krain och Bukowina, Storfurste av Siebenbürgen, Markgreve av Mähren, Hertig av Övre- och Ndere Schlesien, av Modena, Parma, Piacenza och Guastalla, av Auschwitz och Zator, av Teschen, Friaul, Ragusa och Zara, furstlig Greve av Habsburg och Tyrolen, av Kyburg, Görz och Gradisca, Furste av Trient och Brixen, Markgreve av Övre och Undre Lausitz och i Istrien, Greve av Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc., Herre av Triest, av Cattaro och av Winsischen, Storherre av Storherreskapet Serbien etc., etc

Beskyddaren svarar:
Honom känner vi icke
Cermonimästaren knackar på porten en andra gång.

Beskyddaren frågar:
Vem begär inträde?

Cermonimästaren svarar:
Doktor Otto von Habsburg, Paneuropaunionens president och Hederspresident, ålderspresidenten och medlemmen av Europaparlamentet, hederdoktor vid talrika universitet, hedersmedborgare i många mellaneuropeiska städer, medlem av ärevördiga akademier och institut, innehavare av höga statliga och kyrkliga utmärkelser, ordnar och äreminnen, som förlänats honom såsom en erkänsla för hans långa kamp för folkens frihet, rätt och rättvisa.

Beskyddaren svarar:
Honom känner vi icke

Cermonimästaren knackar på porten en tredje gång.

Beskyddaren frågar:
Vem begär inträde?

Cermonimästaren svarar:
Otto - en dödlig, syndig människa

Beskyddaren svarar:
Låt honom komma in

Varpå porten slås upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar