söndag 14 augusti 2016

Hertigen av Westminster hädangången


Hans Nåd Hertigen av Westminster (1951-2016)

Från Storbritannien når oss budskapet att Hans Nåd Hertigen av Westminster [den sjätte Hertigen], en av det Förenade Konungarikets förnämsta adelsmän gått hädan i en ålder av 64 år. Hertigen blev förliden måndag, den 8 augusti, plötsligt opasslig då han vistades på sitt slott Abbeystead i grevskapet Lancashire och fördes med ilfart till det Kungliga Prestonsjukhuset men hans liv stod icke att rädda. Hertigen tillhörde en av Fursten av Wales närmaste vänner.

Hertigen var en av Storbritanniens största landägare med mark och gods såväl i London som i flera andra städer och grevskap. Hans Nåd tjänade den brittiska territorialarmén, där han år 2004 befordrades till generalmajor. Därtill var han verksam i ett flertal välgörenhetsstiftelser, sällskap och organisationer. Han innehade ett flertal ordnar och andra utmärkelser varav den förnämsta var Riddare av Strumpebandsorden [en. Knight of the Order och the Garter (KG)].

Hertigen efterträds av sin son och arvinge, Hugh Grosvenor, nu sjunde Hertig av Westminster.

Ett statsråds stora omdömeslöshet

Med förfäran har vi kunnat konstatera hur ett statsråd, en person som anförtrotts en plats vid Konungens rådsbord och som i sitt ämbete har att fatta beslut av vikt för Rikets fortsatta utveckling, totalt och fullständigt brustit i omdöme. Statsrådet Hadzialuic ertappades, efter att under ett besök i Köpenhamn ha förtärt starka drycker, av polis med att framföra sitt fordon under nämnda dryckers påverkan. Ärendet har anmälts till allmän åklagare, som har att expediera den rättsliga process, som nu tar sin början. Sannolikt kommer statsrådet, efter strafföreläggande, att avstraffas med böter.

Det hela visar hur synnerligen olämpligt nämnda statsråd var att inneha sitt ämbete. Att på sätt som skett utsätta andra medmänniskor för fara, genomframförande av fordon under alkoholpåverkan, är oförlåtligt. Statsrådet torde vara mycket väl medveten om att rusdrycker kvarstannar i kroppen under en period som vida överstiger den period emellan vilken statsrådet inmundigade dryckerna och påbörjade färden. Att statsrådet utifrån detta begärt entledigande, vilket statsministern under morgondagen kommer att bifalla, är en självklarhet.

Hela frågan fäster än en gång uppmärksamheten på statsministerns skicklighet. Må vara att det icke är alldeles enkelt att förutse varje gärning ett tilltänkt statsråd kan begå och utsätta sig för. Dock är det uppenbart att statsministern i sitt val av statsråd mer drivits av att tillfredsställa diverse intresseinriktningar än att söka djupt erfarna personer. Ifrågavarande statsråd, som blott är 29 år gammalt har icke mycket till erfarenhet från samhällslivet. Att utse så unga personer är icke blott ett stort risktagande när det gäller förmågan att utföra ämbetet, med det omdöme som krävs, utan heller icke rätt mot personen, vars hela framtid kan äventyras på det sätt som nu skett.

Drottning Anne begravd

Förliden fredag genomfördes, i den rumänska huvudstaden Bukarest, begravningen av Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänien. Drottningen var högaktad vilket visades av att ett stort antal av landets medborgare slutit upp.


Kistan i det Kungliga Slottets tronsal med hedersvakt ur 30:e Gardesbrigaden


Hans Kunglig Höghet Ärkehertig Lorenz, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Prins av Belgien, Hans Kunglig Höghet Markgreve Maximillian, Markgreve av Baden, Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen.

Efter det att Drottningens kista under torsdagen stått lit de parade i det Kungliga Slottets tronsal fördes den ut på Palatstorget där en religiös ceremoni förrättades under ledning av Metropoliten av Bukarest i närvaro av många höga gäster. Förutom det rumänska Konungahuset, representanter för de rumänska och moldaviska regeringarna, representanter ur den diplomatiska kåren fanns ock en talrik representation från europeiska Furstehus. Nämnda hus representerades av Deras Kejserliga och Kungliga Högheter Ärkehertig Lorenz, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Prins av Belgien, Ärkehertiginnan Marei Astrid, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Prinsessa av Ungern, Prinssessa av Belgien och Ärkehertig Carl Christian, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Prins av Belgien, Hans Kunglig Höghet Markgreven av Baden, Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, hans Kunglig Höghet Hertigen av Parma, Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Martin, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Domenik, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Prins av Toskana, Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertiginnan Magdalena, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Prinsessa av Ungern, Hans Kunglig Höghet Hertig Eberhard, Hertig av Würtemberg, Hennes Höghet Prinsessan Anne av Ligne, Hennes Höghet Hertiginnan Anita, Hertiginna av Hohenberg, samt Hennes Höghet Prinsessan Eleonore, Prinsessa av Schaumbur-Lipp.


Ceremonin på palatstorget

Efter ceremonin på Palatstorget fördes kistan, eskorterad av beriden hedersvakt ur Gendarmeriet, i kortege genom den rumänska huvudstaden. Härpå fördes kistan till den nya katedralen i staden Curtea de Arges, invid den kungliga begravningsplatsen, där begravningen förrättades.


Kistan förs i kortege genom den rumänska huvudstadens gator


Från begravningen i Curtea de Arges

torsdag 11 augusti 2016

Drottning Anne återbördad till Rumänen

Vid pass klockan 15 förliden tisdag landade, på flygplatsen Otopeni i Bukarest, ett flygfartyg från Schweiz medförande stoftet av Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänen. Stoftet ledsagades under flygfärden av Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Maria.


Stoftet för ur flygfartyget under militära hedersbetygelser.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen, hälsar Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Maria, Prinsessa av Rumänien.

På flygplatsen möttes stoftet av det Kungliga Huset med Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen i spetsen, en hedersvakt ur 30:e Gardesbrigaden och representanter från såväl den ortodoxa som katolska kyrkan. Stoftet fördes, fördes under militära hedersbetygelser. ur flygfartyget av gardister till en plats utanför flygplatsbyggnaden där en religiös välkomstceremoni förättades av Hans Eminens Ärkebisokp Robu, Metropolit av Bukarest, och Hans Nåd Biskop Gherghel.

Härpå fördes stoftet till det kungliga slottet Peles, ett av de slott i Rumänen på vilka Kounungahuset residerar, där det under militära hedersbetygelser, av gardister ur 30:e Gardesbrigaden, infördes i Ärosalen. I nämnda sal förrättades bön av Ärkebiskop en av Targoviste assisterad av Metropoliten av Bukarest.


Stoftet införes i det kungliga slottet Peles under militära hedersbetygelser.Kistan i Ärosalen vaktad av gardister ur 30:e Gardesbrigaden

Nästföljande dag, förliden gårdag, bereddes höga representanter för republiken Rumänen, med presidenten Hans Excellens President Johannis i spetsen, för republiken Moldavien, med presidenten Hans Excellens President Timofti i spetsen, representanter för Kyrkor, organisationer och näringsliv tillfälle att defilera inför kistan med Hennes Majestät Drottning Annes, Drottning av Rumänen, stoft.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen mottager Republiken Rumäniens president, Hans Excellens President  Johannis.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen med Republiken Moldaviens president, Hans Excellens President Timofti.

Det hela visar på det den stora aktning det rumänska Konungahuset njuter i såväl Rumänen som Moldavien samt att den monarkistiska tanken är synnerligen levande.

lördag 6 augusti 2016

Landssorg i Moldavien

Moldaviens president, Hans Excellens Timofti har utfärdat ett dekret om landsorg i Moldaven den 13 augusti för att hedra Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänien.

Det hela vittnar än en gång om den stora aktning det rumänska Konungahuset äger.

torsdag 4 augusti 2016

Vänsterpartiets lögnaktighet

Redaktör Schatz tar i Svenska Dagbladet tar idag åter upp den allvarliga frågan om det så kallade vänsterpartiets (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) samröre och stöd av extrema kommunistiska partier och terroristorganisationer. Stödet, till vilket skattepenningar nyttjats, visar sig vara mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

Redaktör Schatz konstaterar helt riktigt:

"Lovsångerna till proletariatets diktatur förstärker bilden av ett vänsterparti som varken har gjort upp med sin historia eller rensat ut kommunismen ur sina egna led."

Vänsterpartiet (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) är således ett mycket lögnaktigt parti. Att samtidigt påstå att man delar folkstyrets principer och samtidigt ägna sig åt stöd av extrema organisationer saknar all trovärdighet och det är en gåta att partiet så enkelt kommer undan med detta förhållande.

Att det lögnaktiga partiet ertappats med fingrarna lång nere i den sura, kletiga och stinkande leninist-marxistiska syltburken söker man förbigå med tystnad:

"SvD:s avslöjande förra månaden har uppmärksammats av en rad andra tidningar och genererat ingående debatt i sociala medier. Samtidigt har det mötts av kompakt tystnad från ansvarigt håll. Som framhållits på ledarbloggen (22/7) har varken Vänsterpartiets partiordförande Jonas Sjöstedt, Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka eller biståndsminister Isabella Lövin (MP) kommenterat."

Då det ytterst är frågan om skattemedel, som vänsterpartiet (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) försnillar och förslösar på nämnda sätt måste det hela stoppas utan fördröjning. Så snart Riksdagen återsamlas bör frågan lyftas genom interpellation till ansvarigt statsråd vilken tillika är titulär (dock icke exekutiv) vice statsminister. Det är fullständigt oacceptabelt att det lögnaktiga vänsterpartiet (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) öser skattepenningar över marxist-leninistiska mördarpatrask.

Den ilskne och för största oförskämdhet och lögnaktighet beryktade herr Sjöstedt har i sanning något att förklara!

onsdag 3 augusti 2016

Nationell sorgedag i Rumänien den 13 augusti

Med anledning av Hennes Majestät Drottning Annes, Drottning av Rumänien, bortgång har den rumänska regering beslutat om en nationell sorgedag den 13 augusti, dagen för Drottningens begravning. Denna dag kommer flaggorna att halas på halv stång på alla officiella byggnader, skolor, järnvägsstationer, flygplatser, hamnar gränsövergångar samt på all utländska ambassader och beskickningar. Sammalunda gäller byggnader tillhöriga olika organisationer såsom politiska partier, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

Regeringen har ock givit direktiv till nationell television och radio samt kulturella organisationer att anpassa dess program på ett för sorgedagen passande sätt.

Det hela visar på det starka stöd den monarkistiska tanken har i Rumänien.

Socialismens sanna ansikte

Redaktör Ivanov fästar denna dag, i en ledare i Svenska Dagbladet, åter uppmärksamheten på det socialistiska patrask, som fullständigt har ruinerat Venezuela. Patrasket, med den höginkompetente och platt oduglige presidenten Maduro i spetsen, synes nu vara i färd med att mixtra med konstitutionen, detta som ett led i sin hopplösa kamp att upprätthålla det socialistiska styret.

Förhållandet är det att Venezuelas, av socialismen ruinerade folk, fullständigt tappat förtroendet för det socialistiska patrask, som är satta att styra över dem. Således har den konstitutionella möjligheten att utlösa en folkomröstning, utifrån en stor mängd medborgares namnunderskrifter, nyttjats. Valmyndigheten har nu ävenledes konstaterat att konstitutionens villkor i nämnda avseenden är uppfyllda varför en folkomröstning nu måste hållas.

Utgången av en folkomröstning om den höginkompetente och platt oduglige presidenten Maduros förtroende torde stå klar för var och en.

Nu är det ett känt faktum att socialister av det slag som härskar i Venezuela icke på något sätt drar sig för att spotta på vare sig konstitution eller folkstyre om man känner sig hotade. Det man nu i sin stora socialistiska dumhet söker göra är att fördröja hållandet av nämnda omröstning. Detta för att nå den konstitutionella tidshorisont då avsättningen icke kommer att leda till nyval utan till att vice presidenten, en lakej till den höginkompetente och platt oduglige presidenten Maduro, kommer att tillträda.

I detta synes det socialistiska rövarpatraskets dumhet övergå alla gränser. Den enda konsekvensen, förutom fortsatt ruinerande av Venezuela och dess av socialister förtrycka folk, kommer att vara att fallet - då ett legitimt val i sinom tid hålles - kommer att bli än större.

I detta sammanhang finns det anledning påminna om att det icke var alldeles längesedan som det socialistiska patrasket i Venezuela höjdes till skyarna av vårt lands eget socialistiska patrask, det så kallade vänsterpartiet.

Exemplet Venezuela visar än en gång på socialismens fullständiga och totala oduglighet!  

tisdag 2 augusti 2016

Kunglig statsbegravning i Rumänien

Det Rumänska Hovet har låtit meddela att kunglig statsbegravning kommer att hållas för Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänen. På Hans Majestät Konung Mikaels uttryckliga föranstaltande kommer begravningen att följa protokollet för senaste kungliga statsbegravning, vilken skedde år 1938, då Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Rumänien, begravdes.

Kommande vecka kommer följande att ske:

Tisdagen den 9 augusti förs Drottningens stoft från Schweiz till Rumänien och anländer till Otopeni flygplats, vid pass klockan 15:15. Stoftet kommer här att mottagas enligt vederbörligt statsprotokoll under närvaro av Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänien. medlemmar av det Kungliga Huset samt företrädare för Rumäniens Regering. Efter ceremonin förs stoftet till det kungliga slottet Peles där det kommer att läggas på Lit de parade i Ärosalen.

Onsdagen den 10 augusti kommer Rumäniens president, Moldaviens president, företrädare för Regering och Parlament, Kyrkor, diplomatiska kåren och andra internationella organisationer beredas tillfälle att defilera förbi stoftet och bringa det sin aktning. Om aftonen förs stoftet, under vederbörliga hedersbetygelser, till Kungliga Slottet i Bukarest där det sättes i Tronsalen.

Torsdagen den 11 augusti och fredagen den 12 augusti kommer allmänheten, i Kungliga Slottets Tronsal, beredas tillfälle att defilera förbi stoftet och bringa det en sista hälsning.

Lördagen den 13 augusti , strax före klockan 11:00, kommer stoftet att föras ut på Palatstorget, framför det Kungliga Slottet, där en religiös ceremoni kommer att förrättas. Härpå vidtager begravningsprocessionen genom den rumänska huvudstaden. Vid pass klockan 15 når processionen katedralen Curtea de Arges, där begravningsceremonin kommer att ske.

Redaktionell anmärkning

På senare tid har detta Forum drabbats av en dum, elak och oanständig person, vars imbecilla intellektuella förmåga snarare torde understiga än överstiga Neandertalarens, som i sin stora dum- och elakhet tagit för vana att smutsa kommentarsfälten med oförskämda, oanständiga och sexistiska kommentarer.

Detta gör att tecknaren av dessa rader nu nödgas att aktivera så kallad kommentarsmoderering.

Syftet med detta Forum har alltid varit största öppenhet. Därför bedes läsarna om överseende med att detta mått nu tas.

Drottningen av Rumänien hädangången


Deras Majestäter Konung Mikael I, Konung av Rumänien, och Drottning Anne, Drottning av Rumänien.

Förliden gårdag, den 1:a augusti vid pass klockan 13:45, lämnade Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänien, detta jordiska i en aktningsvärd ålder av 92 år.

Sedan år 1997 Hennes Majestät och hennes gemål åter varit rumänska medborgare och har växelvis tagit sitt residens i Rumänien och i Schweiz, där Konungaparet tillbringat sin exil efter Konung Mikaels påtvingade och totalt och fullständigt illegitima abdikation. I Rumänien är Elisabetpalatset i Bukarest Konungahusets huvudresidens.

Sedan återvändandet till Rumänien har det rumänska Konungahuset tagit en allt mer aktiv del i det rumänska samhällslivet och på olika sätt befrämjat det samma.

I ett brev till Hans Majestät Mikael I, Konung av Rumänien, framför Rumäniens President, Hans Excellens Klaus Johannis, sina varmaste och djupaste kondoleanser vilka vittnar om hur aktat det rumänska Konungaparets gärning varit:

"Hennes Majestät Drottning Anna av Rumänien kommer i vårt minne och vårt hjärta alltid förbli en av de viktigaste symbolerna för visdom, värdighet och ett särskilt landmärke för moraliskt förhållningssätt.

Under hela sitt liv var Drottning Anne ett uttryckt av framstående värden såsom anständighet, hängivenhet och kärlek till det land vars namn hon bar. Drottning Anne har med Hans Majestät Konung Mikael I, under såväl exil som efter denna, stått upp för och befrämjat för Rumäniens välstånd. Deltagande i missioner och beskickningar syftande till Rumäniens anslutning till Nato och EU vittnar om detta.

Jag vill, i dessa svåra stunder, förmedla min sympati och delaktighet med Hans Majestät Konung Mikael och hela Konungafamiljen."

Presidentens varma ord vittnar om den stora aktning det rumänska Konungahuset besitter. Något som inom en snart framtid åter kommer att göra detsamma till en officiell rumänsk institution om vilket förmälts i en tidigare anmärkning på detta Forum.

På fädernet var Hennes Majestät av Huset Bourbon-Parma. Hon var dotter till Hans Kunglig Höghet Prins Réne, Prins av Parma, son till Hans Kunglig Höghet Hertig Robert I, Hertig av Parma. En faster till den hädangångna var Hennes Kejserliga och Kungliga Apostoliska Majestät Kejsarinnan Zita, Kejsarinna av Österrike, Apostolisk Drottning av Ungern, gemål till Kejsar Karl.

På mödernet var Hennes Majestät av det danska Konungahuset. Hennes moder var Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Margareta, Prinsessa av Parma, Prinsessa av Danmark, dotter till Hans Kunglig Höghet Prins Valdemar, Prins av Danmark, och son till Hans Majestät Konung Christian IX, Konung av Danmark. Såldes var Hennes Majestät tremänning med såväl Konung Fredik IX av Danmark som Konung Paul av Grekland.

Från detta Forum framföres till Konung Mikael och hans Hus ett vördsamt deltagande i den stora sorg, som drabbat dem.

Leve Konung Mikael!

Leve den rumänska Monarkin!

måndag 1 augusti 2016

Om den upphöjde och hädangångne stalinisten

I några förgående anmärkningar (Litt A och Litt B) på detta Forum - ett Forum som håller antikommunismens fana högt - har glorifieringen av en hädangången stalinist, som höjt en av världshistoriens mest avskyvärda folkmördare till skyarna, berörts. I en synnerligen förtjänstfull ledare i förliden lördags utgåva av Svenska Dagbladet sammanfattar redaktör Schatz falskheten i den orgie av hyllningssånger, som vederfarits den hädangångne stalinisten och som sjungits av diverse vänsterpatrask, innefattande ävenledes tabloidtidning Aftonbladets av vänstersocialism smutsade ledarsida.

Redaktör Schatz konstaterar, helt relevant och med sanningen överensstämmelse, följande:

"Partiledaren som vigt sitt liv åt att i Sverige införa den kommunism som krävt miljoner människoliv, blir nu ihågkommen som en stor förnyare av såväl Vänsterpartiets ledning som på socialdemokratiska ledarsidor."

Det förhållande, vilket redaktör Schatz konstaterar, är icke blott ett prov på fullständig historielöshet och ynkedom, det är ävenledes ett hån och en bespottelse av alla den vedervärdiga kommunismen offer, de miljoner av oskyldiga människor, som förtrycktes, torterades och mördades av den avskyvärde tyrannen Stalin och hans föregångare, folk- och barnamördaren Lenin.

Det vänstersocialistiska patrask, som ägnar sig åt att hylla en hädangången stalinist borde i sanning skämmas och tiga still istället för att kasta smuts på de miljontals människoliv vilka kommunismen har på sitt smutsiga och lortiga samvete, en kommunism, som den hädangångne stalinisten hyllade.

Redaktör Schatz avslutar sin genomgång på sätt som följer:

"Om dagens demokratiska vänster vill dra lärdom av Hermanssons [red anm: namnet på den hädangångne stalinisten] livsgärning är en god början ett erkännande av att historien är mer komplicerad än vad de glorifierade hjälteporträtten framhåller. Det är de skyldiga kommunismens offer."

I dessa sanningsord ber tecknaren av dessa rader att högeligen få instämma!

Väl talat redaktör Schatz!