torsdag 11 augusti 2016

Drottning Anne återbördad till Rumänen

Vid pass klockan 15 förliden tisdag landade, på flygplatsen Otopeni i Bukarest, ett flygfartyg från Schweiz medförande stoftet av Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänen. Stoftet ledsagades under flygfärden av Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Maria.


Stoftet för ur flygfartyget under militära hedersbetygelser.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen, hälsar Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Maria, Prinsessa av Rumänien.

På flygplatsen möttes stoftet av det Kungliga Huset med Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen i spetsen, en hedersvakt ur 30:e Gardesbrigaden och representanter från såväl den ortodoxa som katolska kyrkan. Stoftet fördes, fördes under militära hedersbetygelser. ur flygfartyget av gardister till en plats utanför flygplatsbyggnaden där en religiös välkomstceremoni förättades av Hans Eminens Ärkebisokp Robu, Metropolit av Bukarest, och Hans Nåd Biskop Gherghel.

Härpå fördes stoftet till det kungliga slottet Peles, ett av de slott i Rumänen på vilka Kounungahuset residerar, där det under militära hedersbetygelser, av gardister ur 30:e Gardesbrigaden, infördes i Ärosalen. I nämnda sal förrättades bön av Ärkebiskop en av Targoviste assisterad av Metropoliten av Bukarest.


Stoftet införes i det kungliga slottet Peles under militära hedersbetygelser.Kistan i Ärosalen vaktad av gardister ur 30:e Gardesbrigaden

Nästföljande dag, förliden gårdag, bereddes höga representanter för republiken Rumänen, med presidenten Hans Excellens President Johannis i spetsen, för republiken Moldavien, med presidenten Hans Excellens President Timofti i spetsen, representanter för Kyrkor, organisationer och näringsliv tillfälle att defilera inför kistan med Hennes Majestät Drottning Annes, Drottning av Rumänen, stoft.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen mottager Republiken Rumäniens president, Hans Excellens President  Johannis.


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Rumänska Kronans Väktare, Kronprinsessa av Rumänen med Republiken Moldaviens president, Hans Excellens President Timofti.

Det hela visar på det den stora aktning det rumänska Konungahuset njuter i såväl Rumänen som Moldavien samt att den monarkistiska tanken är synnerligen levande.

2 kommentarer:

  1. Rumänska folket beklagar sorgen för hennes majestät Drottning Anne av Rumänien. För mig är det en ära att bo och arbeta i kungariket Sverige. Jag vore glad om mitt hemland Rumänien skulle vara ett kungarike. Jag skulle vilja förklara å andra hand att Rumäniens president heter Klaus Johannis, inte Timofti. Gud välsigna hennes majestät Drottning Anne!

    SvaraRadera
  2. Ber att få framföra ett tack för påpekandet av den namnförväxling, som skett under bildtexterna. Denna felaktighet är nu rättad.

    SvaraRadera