tisdag 2 augusti 2016

Drottningen av Rumänien hädangången


Deras Majestäter Konung Mikael I, Konung av Rumänien, och Drottning Anne, Drottning av Rumänien.

Förliden gårdag, den 1:a augusti vid pass klockan 13:45, lämnade Hennes Majestät Drottning Anne, Drottning av Rumänien, detta jordiska i en aktningsvärd ålder av 92 år.

Sedan år 1997 Hennes Majestät och hennes gemål åter varit rumänska medborgare och har växelvis tagit sitt residens i Rumänien och i Schweiz, där Konungaparet tillbringat sin exil efter Konung Mikaels påtvingade och totalt och fullständigt illegitima abdikation. I Rumänien är Elisabetpalatset i Bukarest Konungahusets huvudresidens.

Sedan återvändandet till Rumänien har det rumänska Konungahuset tagit en allt mer aktiv del i det rumänska samhällslivet och på olika sätt befrämjat det samma.

I ett brev till Hans Majestät Mikael I, Konung av Rumänien, framför Rumäniens President, Hans Excellens Klaus Johannis, sina varmaste och djupaste kondoleanser vilka vittnar om hur aktat det rumänska Konungaparets gärning varit:

"Hennes Majestät Drottning Anna av Rumänien kommer i vårt minne och vårt hjärta alltid förbli en av de viktigaste symbolerna för visdom, värdighet och ett särskilt landmärke för moraliskt förhållningssätt.

Under hela sitt liv var Drottning Anne ett uttryckt av framstående värden såsom anständighet, hängivenhet och kärlek till det land vars namn hon bar. Drottning Anne har med Hans Majestät Konung Mikael I, under såväl exil som efter denna, stått upp för och befrämjat för Rumäniens välstånd. Deltagande i missioner och beskickningar syftande till Rumäniens anslutning till Nato och EU vittnar om detta.

Jag vill, i dessa svåra stunder, förmedla min sympati och delaktighet med Hans Majestät Konung Mikael och hela Konungafamiljen."

Presidentens varma ord vittnar om den stora aktning det rumänska Konungahuset besitter. Något som inom en snart framtid åter kommer att göra detsamma till en officiell rumänsk institution om vilket förmälts i en tidigare anmärkning på detta Forum.

På fädernet var Hennes Majestät av Huset Bourbon-Parma. Hon var dotter till Hans Kunglig Höghet Prins Réne, Prins av Parma, son till Hans Kunglig Höghet Hertig Robert I, Hertig av Parma. En faster till den hädangångna var Hennes Kejserliga och Kungliga Apostoliska Majestät Kejsarinnan Zita, Kejsarinna av Österrike, Apostolisk Drottning av Ungern, gemål till Kejsar Karl.

På mödernet var Hennes Majestät av det danska Konungahuset. Hennes moder var Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Margareta, Prinsessa av Parma, Prinsessa av Danmark, dotter till Hans Kunglig Höghet Prins Valdemar, Prins av Danmark, och son till Hans Majestät Konung Christian IX, Konung av Danmark. Såldes var Hennes Majestät tremänning med såväl Konung Fredik IX av Danmark som Konung Paul av Grekland.

Från detta Forum framföres till Konung Mikael och hans Hus ett vördsamt deltagande i den stora sorg, som drabbat dem.

Leve Konung Mikael!

Leve den rumänska Monarkin!

1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera