torsdag 4 augusti 2016

Vänsterpartiets lögnaktighet

Redaktör Schatz tar i Svenska Dagbladet tar idag åter upp den allvarliga frågan om det så kallade vänsterpartiets (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) samröre och stöd av extrema kommunistiska partier och terroristorganisationer. Stödet, till vilket skattepenningar nyttjats, visar sig vara mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

Redaktör Schatz konstaterar helt riktigt:

"Lovsångerna till proletariatets diktatur förstärker bilden av ett vänsterparti som varken har gjort upp med sin historia eller rensat ut kommunismen ur sina egna led."

Vänsterpartiet (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) är således ett mycket lögnaktigt parti. Att samtidigt påstå att man delar folkstyrets principer och samtidigt ägna sig åt stöd av extrema organisationer saknar all trovärdighet och det är en gåta att partiet så enkelt kommer undan med detta förhållande.

Att det lögnaktiga partiet ertappats med fingrarna lång nere i den sura, kletiga och stinkande leninist-marxistiska syltburken söker man förbigå med tystnad:

"SvD:s avslöjande förra månaden har uppmärksammats av en rad andra tidningar och genererat ingående debatt i sociala medier. Samtidigt har det mötts av kompakt tystnad från ansvarigt håll. Som framhållits på ledarbloggen (22/7) har varken Vänsterpartiets partiordförande Jonas Sjöstedt, Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka eller biståndsminister Isabella Lövin (MP) kommenterat."

Då det ytterst är frågan om skattemedel, som vänsterpartiet (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) försnillar och förslösar på nämnda sätt måste det hela stoppas utan fördröjning. Så snart Riksdagen återsamlas bör frågan lyftas genom interpellation till ansvarigt statsråd vilken tillika är titulär (dock icke exekutiv) vice statsminister. Det är fullständigt oacceptabelt att det lögnaktiga vänsterpartiet (ett parti som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet) öser skattepenningar över marxist-leninistiska mördarpatrask.

Den ilskne och för största oförskämdhet och lögnaktighet beryktade herr Sjöstedt har i sanning något att förklara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar