onsdag 23 mars 2016

Polisiär oskicklighet?

Dessvärre framkommer nu allt fler uppgifter, som pekar i riktningen, att de fega och bestialiska illgärningarna, måhända hade kunnat förhindras med större polisiär skicklighet. Förhållandet synes vara, efter det att illgärningsmännen identifierats, att nämnda män av avskum var väl kända av de polisiära myndigheterna. De uppges ock vara klarlagt att meromnämnda fega mördare vistats i stadsdelar, vilka varit kända nästen för terroristpatrask av ifrågavarande slag och dess yngliga och avskyvärda sympatisörer. Utifrån detta går det icke att komma ifrån att det är en stor gåta att polisiära myndigheter icke bättre lyckats uppspåra och anhålla de illasinnade missgärningsmännen.

Förvisso förhåller det sig på det viset att illgärningar av det slag, som skedde förliden gårdag, alls icke är enkla att vare sig förebygga eller förhindra. Svårigheten är dock störst då det är frågan om okända illgärningsmän, vilka vistas på platser och miljöer, som alls icke är utmärkande eller avslöjande. I det sorgesamma belgiska fallet är dock icke ett exempel på den situation, som beskrivs i föregående mening. Det finns således skäl att i detta fall ifrågasätta de polisiära myndigheternas skicklighet.

Det är ock en gåta att kontrollen vid inpassage till flygplatsen icke förstärkts och förbättrats trots att hotet om förestående terroristangrepp var högst känt. Nu kunde istället dessa män av avskum och patrask, utan minsta vare sig kontroll eller hinder, promenera in med sina dödsbringande bomber och låta desamma sprängas. Att tunnelbanesystemet är värre att skydda går förstå men att något, såsom detta, skall kunna inträffa på flygplatsen i Europas absoluta politiska centrum synes helt oacceptabelt.

En grundorsak för den oskicklighet, vilken icke går att bortförklara, är att Belgiens polisiära myndigheter är splittrade under en rad huvudmän vilket får till följd att den ena handen icke vet vad den andra gör lika lite som att det ena ögats observationer icke förmedlas till det andra ögat. Allt detta har sin orsak i den separatism och oenighet, som under långliga tider rått mellan landets två huvudsakliga folkgrupper - vallonerna och flamländarna.

Förhoppningsvis må nu separatisterna inse vilka konsekvenser deras ytterst verk riskerar att få och att de splittrande drivkrafterna därmed kan läggas åt sidan för att stärka Konungariket Belgien enhet, en het som Konung Filip likt sin fader, Konung Albert, oförtrutet verkar och verkat för.

Konungen framför kondoleanser till Belgarnas Konung


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, lät förliden gårdag framföra följande kondoleanser till Hans Majestät Konung Filip, Belgarnas Konung:

"Hans Majestät Konung Filip
Belgarnas Konung
Bryssel

Drottningen och jag vill uttrycka våra kondoleanser efter den fruktansvärda attack som drabbade Bryssel och hela den europeiska gemenskapen. Vi vill framföra vårt djupa deltagande till offrens anhöriga och till folket i Belgien.

Carl Gustaf R

Kungliga slottet, Stockholm
22 mars 2016"

På Konungens befallning hedrades ock offren, för de fega och bestialiska illgärningarna i Bryssel, genom att flaggan på Kungliga Slottet denna dag, mellan klockan 12:00 och 15:00, halades på halv stång.tisdag 22 mars 2016

De fasansfulla illdåden i Bryssel


Hans Majestät Konung Filip, Belgarnas Konung

Med anledning av de fasansfulla, av ynkliga och fega mördare begångna, illgärningar, som denna morgon begåtts i Bryssel låter Hans Majestät Konung Filip, Belgarnas Konung, uttala följande:

"Konungen och Drottningen är djupt chockade över de attacker som drabbat Bryssels nationella flygplats och Bryssels tunnelbana. Inför dessa fega och avskyvärda handlingar, går Konungens och Drottningens tankar i första hand till offren och deras familjer och till den hjältemodiga räddningstjänst, som icke spar någon möda att bistå offren."

Klockan 19:00 denna sorgesamma afton kommer Konung Filip att i ett tal adressera Belgiens folk.
Vår egen högaktade Konung Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland låter uttala följande:

"Jag och min familj har med bestörtning och förfäran mottagit beskedet om de fruktansvärda händelserna i Bryssel. I denna svåra stund står vi alla förenade mot denna skoningslösa terrorism, våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga."

Det är icke svårt att instämma med dessa Konungar. I stunder, som dessa, utgör Monarkin en grund för trygghet och kontinuitet, som varje samhälle tvivelsutan tarvar. Trygghet och kontinuitet vilken ingen annan statsform förmår att ge.

Det saknas ord att fullt ut beskriva fasan över missdåd av detta slag och lika svårt är det att sätta ord den stora sorg, vrede och vanmakt varje människa, som besitter någon form av humanitet, känner i situationer, som dessa. Det är ofattbart att någon människa låter befatta sig med fega och urskiljningslösa illdåd, som dessa. Må domen över de som har någon form av ansvar i detta bli mycket hård och skoningslös.

måndag 21 mars 2016

Besöket i rövarkulan

Så har då Förenta Staternas president, herr Obama, begivit sig in i en av den kvarvarande kommunismens sista rövarkulor, det tyranniet Kuba, en plågad nation vilken tillsammans med den människofientliga och vederstyggliga kommunistiska implementationen Nordkorea utgör de två sista fullt ut existerande exemplen på socialismens totala fiasko och fullständiga oduglighet. Det finns förvisso andra stater, exempelvis det fullständigt ruinerade landet Venezuela styrt av ett socialistiskt patrask och där till och med papper till hemlighuset förvandlats till bristvara, vilka sökt införa den omöjliga och vanvettiga socialismen, dock icke ännu med den totalitet, som kännetecknar tyrannierna Kuba och Nordkorea. I nämnda kommunistiska skräckvälden är icke ordet - vare sig det talade eller det tryckta - fritt, den som kritiserar de kommunistiska plågoandarna fängslas och förtrycks. Vidare har den kommunistiska staten har stulit all egendom från dess rättmätiga ägare. Genom planekonomin gissel, vilket i varje tillämpat exempel visat sig vara platt oduglig, förslösas resurser samtidigt som den arma befolkningen, genom kommunism och socialism, döms till ständig fattigdom.

Utifrån ovanstående kan det synas märkligt att president Obama begett sig till Havanna för att där träffa förtryckaren och diktatorn, herr Raul Castro, broder till revolutionären, mördaren och folkrättsbrottslingen, den avskyvärde människoplågaren, herr Fidel Castro. Kritiken har, från sina håll, icke varit nådig mot denna president Obamas resa till nämnda rövarkula.

Nu är icke frågan om nämnda resas vara eller icke vara alldeles enkel. Å ena sidan kan hävdas att de avskyvärda förtryckarbröderna Castro icke skall lönas för sina fortsatta oförlåtliga brott mot sitt eget arma folk utan att denna kommunistiska implementation fortsatt - vilket synes rättmätigt från ett rationellt perspektiv -  skall isoleras. Mot detta kan sägas att öppenhet och avskaffad isolation i själva verket vrider det främsta vapnet ur händerna på de avskyvärda förtryckarbröderna, I långliga tider har det från den kubanska regimen hävdats att isolationen skulle vara den främsta orsaken till Kubas notoriskt usla ekonomiska förmåga. Detta påstående, som icke är annat än lögn och förbannad dikt, har icke tjänat annat syfte än att dölja socialismens totala oförmåga att bygga välstånd. En oförmåga, som tydligt visats i varje socialistisk implementation.

Utifrån ett pragmatiskt perspektiv är måhända president Obamas resa ett bra mått i anstalten att påskynda det kommunistiska tyranniets slutgiltiga fall och förpassande till historiens stinkande avskrädeshög. Besöket kan mycket väl visa sig vara den händelse, som får bollen att rulla och försätta plågobrödernas kommunistiska regim i en situation, som snarare än någon tror och förutsätter leder till dess undergång och frihetens återkomst till Kuba. Minns den hjältemodiga kampen i östra Europa under hösten 1989 där de samhällsimplementationer, som dess förespråkare sågs som tusenåriga riken, blott på några månader sopades bort. Låt oss innerligt hoppas att det arma och plågade kubanska folket välsignas med en liknande utveckling.

Låt oss alla frihetsälskande människor uppriktig bespotta kommunism och människofientlighet!

Leve det kubanska folkets oinskränkta rätt till frihet!

söndag 20 mars 2016

Fursten av Wales gästar Kronprins Alexander


Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, hälsar Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Furste av Wales.

Under sin pågående resa på Balkan har Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Furste av Wales, den 16 innevarande månad, gästat deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, Kronprinsessan Katarina, Kronprinsessa av Serbien, samt Prins Peter, Arvprins av Serbien. Kronprinsen och Kronprinsessan tog emot Fursten i det Kungliga Palatsets Blå Salong. Efter rundvandring i det Kungliga Palatset, Kronprinsens residens, utbyttes gåvor varpå te intogs.


Fursten under rundvandringen i det Kungliga Palatset.

Kronprinsen och Fursten är nära vänner, med en gemensam tid på skolan Gordonstoun i Skottland, samtidigt som de serbiska och de brittiska Konungahusen har nära band. Såväl Kronprinsen som Fursten är båda barnbarns barnbarns barn till Drottning Victoria, Drottning av Storbritannien, Kejsarinna av Indien. Dessförutan är Kronprinsen sonsons dotterson till Konung Georg I, Hellernas Konung, vilken är farfaders fader till Fursten. Kronprinsens faddrar är Konung Georg VI, Konung av Storbrittanien, och Drottning Elisabeth II, Drottning av Storbritannien.


Fursten lämnar det Kungliga Palatset

Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan gästade på kvällen den 16 mars den statsbankett, som gavs för Fursten av Wales och Hertiginnan av Cornwall av den serbiska Försteminister herr Vucic.

onsdag 16 mars 2016

Om media och straffången Breivik

Straffången Breivik, en av vår tids allra mest avskyvärda och vederstyggliga massmördare, finner sig icke tillfreds med den isolerade tillvaro i vilken han tillbringar sitt högst välförtjänta straff. Nämnde massmördare söker genom detta nyttja sin rättighet att få den regim, under vilken han hålls, prövad till att åter söka placera sig i rampljuset. I ett rättssamhälle kan ingen förnekas de rättigheter, som lag ger. Utifrån detta går det icke att invända mot pågående rättsprocess, som sådan, även om förhoppningen är att straffången Breivik icke skall röna minsta framgång.

Vad, som däremot kan invändas emot är att media låter sig lånas att skänka straffången Breivik, en av vår tids allra mest avskyvärda och vederstyggliga massmördare, oförtjänt publicitet. Det är vämjeligt att behöva beskåda hur den avskyvärde straffången skändar rätten och rättsstaten genom att i sin dåraktiga uppstudsighet genomföra den hälsning, som hör nationalsocialismen till. Det finns ingen som helst anledning för media att förmedla handlingar av detta slag i bild. Bättre vore om media refererade rättegången med högst kortfattade sakliga notiser rörande den rent rättsliga hanteringen.

Straffången Breivik, en av vår tids allra mest avskyvärda och vederstyggliga massmördare, är icke värd minsta uppmärksamhet och ju förr desto bättre han kan återföras till det fängsliga förvar, som är den enda plats han någonsin kan få vistas på. 

måndag 14 mars 2016

Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern vigd till den eviga vilanPrinsens kista smyckad med Huset Hohenzollerns flagga

Förliden lördag, den 12 mars 2016, begravdes vår högaktade Konungs svåger, Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern, vid en högtidlig begravningsakt i Huset Hohenzollern-Sigmaringens begravningskyrka, Frälsarens Kyrka, belägen vid det tidigare klostret Hedingen i Husets residensstad Sigmaringen.


Deras Majestäter Konungen och Drottningen flankerade av Deras Högheter Fursten och Furstinnan av Hohenzollern.

Begravningen var icke öppen för allmänheten med gästades av många höga furstliga gäster. Bland dessa märktes, bland många andra Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, rättmätig arvtagare till den tyska Kejsartronen och Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bayern, rättmätig arvtagare till den bayerska Konungatronen.


Hans Kunglig Höghet Hertig Maximillian, Hertig i Bayern, och hans broder, Hans Kunglig Höghet, Hertig Frans, Hertig av Bayern, det bayerska Konungahusets Överhuvud.

Tre präster celebrerade vid begravningsmässan. Stämningsfull musik, Händels "Lascia la spina cogli la Rosa", Giulio Caccini "Ave Maria", Mozarts "Laudate Dominum" och Cesar Francks "Panis Angelicus",  inramade den högtidliga akten. Såsom utgångsmusik framfördes Bachs "Jesu, Joy".


Prinsens Serafimersköld

I det att den hädangågne Prinsen var riddare av Serafimerorden skedde ock Serafimerringning från Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ringningen förgicks av att Prinsens Serafimersköld, under Kungliga Livgardes eskort, först från Kungliga Slottet till Riddarholmskyrkan.

lördag 12 mars 2016

Gratulationer på Namnsdagen


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland

Från detta Forum framföres idag den 12 mars 2016 de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer och lyckönskningar till vår högaktade Tronföljare, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland.

Leve Kronprinsessan!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Konungens kusin avliden


Hennes Höghet Maria Claudia Sibylla, Prinsessa av Sachens-Coburg och Gotha

Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertighuset Sachens-Coburg och Gothas Överhuvud har här förliden låtit kungöra:


Djupt bedrövad tillkännagiver jag, att min kära halvsyster

Hennes Höghet
Claudia
Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha

efter en svår sjukdom den 5:e februari 2016
i en ålder av 66 år stilla insomnat

begravningen skedde i Coburg i närvaro av den närmsta familjekretsen

Andreas
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
i Huset Sachsen-Coburg och Gotha namn

Hennes Höghet, vars fullständiga namn var Hennes Höghet Maria Claudia Sibylla, Prinsessa av Sachens-Coburg och Gotha, var dotter till hans Höghet Prins Fredrik Josias, Prins av Sachens-Coburg och Gotha, Hertighuset Sachens-Coburg och Gothas Överhuvud (1918-1998) i dennes andra äktenskap med Hennes Höghet Prinsessan Denyse, Prinsessa av Sachens-Coburg och Gotha (1923-2005).


Höghet Prins Fredrik Josias, Prins av Sachens-Coburg och Gotha, Hertighuset Sachens-Coburg och Gothas Överhuvud

Den avlidna var kusin till vår högaktade Konung och dotter till Prins Fredrik Josias,  yngste broder till Konungens moder, Hertiginnan av Västerbotten. Konungen och hans Familj upprätthåller alltfort nära och täta kontakter med mödernesläkten. Ett av många uttryck för detta är att Prins Andreas är Hertiginnan av Gästrikland och Hälsinglands fadder. Ävenledes är vår högaktade Kronprinsessa fadder till Hennes Höghet Prinsessan Katarina, dotter till Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, och sondotter till Prins Andreas.

torsdag 3 mars 2016

Hertigen av Skåne


Konungen och Hertigen av Värmland i Konselj

I enlighet med den ordning, som gäller vid furstliga födslar bekräftade denna morgon, på Tronföljarresidenset Haga slott, Talmannen, Statsministern, Riksmarskalken och Överhovmästarinnan den igår afton inträffade Prinsfödseln. Vittnesinstrumentet lyder såsom följer:

"År 2016 den 3 mars kl. 10.00 infann sig på Haga slott i enlighet med H.M. Konungens nådiga annonsering
Talman Urban Ahlin, Statsminister Stefan Löfven Riksmarskalk Svante Lindqvist och Överhovmästarinnan Kristine von Blixen-Finecke.

Professor Lennart Nordström anmälde att H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 2 mars 2016 kl. 20.28 blivit av honom med biträde av barnmorskan Cecilia Lind lyckligen förlöst med en son. Prins Daniel förevisade därefter det nyfödda barnet för de närvarande.

Dag och datum som ovan
Urban Ahlin
Stefan Löfven
Svante Lindqvist
Kristine von Blixen-Finecke"

Härpå hade Konungen kl. 11.15 låtit kalla Regeringen till Konselj varvid Konungen lät kungöra den nyfödde Prinsens namn, Oscar Carl Olof, samt förläningen av Hertigdömet Skåne. Vid konseljen närvarande ock Hertigen av Värmland.

Salut med 21 skott sköts sedan från Rikets salutstationer, Skeppsholmen, Boden, Härnösand, Göteborg och Karlskrona.

Slutligen skedde Te Deum, under ledning av Överhovpredikant Dalman, i Slottkyrkan i närvaro av Konungen och Drottingen, Hertigen av Västergötland, Hertiginnan av Östergötland, Hertigen och Hertiginnan av Värmland, Hertiginnan av Gästrikland och Hälsingland med make herr O'Neill, Prinsen Farfader och Farmoder och talrika företrädare för Regering, Riksdag och andra institutioner.

Läsningen skedde ur Psaltaren:

36:6-10:
"HERRE, upp i himmelen räcker din nåd, och din trofasthet allt upp till skyarna. 

Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE. 

Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga. 

De varda mättade av ditt hus' rika håvor, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka. 


Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus."  

139:1-5
"För sångmästaren; av David; en psalm. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. 

Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån. 

Evad jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. 

Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo. 

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand."

139:13-17
"Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. 

Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.  

Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 

Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. 


Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!"
  
Hans Kunglig Höghet Prins Oscar, Prins av Sverige, Hertig av Skåne, har genom sin födelse intagit den tredje platsen efter sin moder och syster. Hertigen är ock genom födseln Riddare av Serafimerorden och Riddare av Carl XIII:s Orden. Ordensinsignierna kommer att av Konungen att fästas vid Hertigens bröst i samband med dopet.

Detta är tredje gången landskapet Skåne förlänas såsom Hertigdöme. Tidigare hertigar av nämnda hertigdöme har varit Konungarna Karl XV, Hertigens morfaders farfaders farfaders broder, och Gustaf VI Adolf, Hertigens morfaders farfader.


Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf, Sveriges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Skåne.onsdag 2 mars 2016

Prins född


Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, lät vid pass klockan 22:40 denna afton, på Karolinska Sjukhuset, kungöra att Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, klockan 20:28 nedkommit med ett gossebarn. Födseln har ock, som sig bör, formellt kungjorts genom en kommuniké från Riksmarskalken.


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victora, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland   och dotter Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Västergötland.

Således har vårt Fädernesland välsignats med en Prins, vilken intager den tredje platsen i tronföljden efter sin moder och äldre syster. I tronföljden ingår härmed icke mindre än sju arvsberättigade vilket, om allt går väl, inom en snar framtid kommer att utökas med ytterligare en arvtagare genom den lyckliga tilldragelse, som förväntas ske Hertigen och Hertiginnan av Värmland.

Instundande morgondag torde Konungen kalla Regering till Konselj för att där tillkänna ge namn och vilket Hertigdöme, som förlänas den nyfödde Prinsen. Ett Te Deum kommer ock att hållas i Slottskyrkan.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste och varma lyckönskningar och gratulationer till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland!

Vi ber till den Högste att Han må beskydda och bevara den nyfödde!

Leve Monarkin!

Leve Konungen!

Gud bevare Konungen!  

Konungens svåger hädangången


Hans Höghet Prins Johan Georg, Prins av Hohenzollern
(1932-2016)

Hovet låter kungöra att Hans Höghet Prins Johan Georg, Prins av Hohenzollern, och gemål till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Prinsessa av Sverige, prinsessa av Hohenzollern, denna dag den 2 mars 2016 gått hädan i en ålder av 83 år.

Med anledning av detta låter Hans Majestät Konungen uttala:

"Jag och min familj har med stor sorg tagit emot beskedet att Prinsessan Birgittas make Johann Georg Prins von Hohenzollern avlidit. Våra tankar går till Prinsessan Birgitta och familjen."

Prinsen, vilken under sin verksamma tid var chef för konstmuseet Kunsthalle i München och en aktad konstkännare, ingick äktenskap med Prinsessan Birgitta år 1961. Äktenskapet välsignades med trenne barn, hans Höghet Prins Carl Christian, Prins av Hohenzollern, Hennes Höghet Prinsessan Desirée, Prinsessa av Hohenzollern och Hans Höghet Prins Hubertus, Prins av Hohenzollern.

Prinsen tillhörde den katolska grenen av Huset Hohenzollern vilken intill år 1850 härskade över Furstendömet Hohenzollern-Sigmaringen. Nämnda år uppgick Furstendömet i Konungariket Preussen. Husets furstliga värdighet bestod och kvarstår intill denna dag. 

Prinsens var son till Hans Höghet Furst Fredrik av, Furste av Hohenzollern och dennes gemål Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Karola, Prinsessa av Sachsens. Således var Prinsen barnbarn till Sachsens siste Konung, Hans Majestät Konung Fredrik August III, Konung av Sachsen. Vidare var Prinsen farbroder till den nuvarande Fursten, Hans Höghet Furst Karl Fredrik, Furste av Hohenzollern.