onsdag 2 mars 2016

Prins född


Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, lät vid pass klockan 22:40 denna afton, på Karolinska Sjukhuset, kungöra att Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, klockan 20:28 nedkommit med ett gossebarn. Födseln har ock, som sig bör, formellt kungjorts genom en kommuniké från Riksmarskalken.


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victora, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland   och dotter Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Västergötland.

Således har vårt Fädernesland välsignats med en Prins, vilken intager den tredje platsen i tronföljden efter sin moder och äldre syster. I tronföljden ingår härmed icke mindre än sju arvsberättigade vilket, om allt går väl, inom en snar framtid kommer att utökas med ytterligare en arvtagare genom den lyckliga tilldragelse, som förväntas ske Hertigen och Hertiginnan av Värmland.

Instundande morgondag torde Konungen kalla Regering till Konselj för att där tillkänna ge namn och vilket Hertigdöme, som förlänas den nyfödde Prinsen. Ett Te Deum kommer ock att hållas i Slottskyrkan.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste och varma lyckönskningar och gratulationer till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland!

Vi ber till den Högste att Han må beskydda och bevara den nyfödde!

Leve Monarkin!

Leve Konungen!

Gud bevare Konungen!  

2 kommentarer:

  1. Prisa Gud! Konungahuset tillväxer varvid monarkin stärkes ånyo. Snart är monarkin den enda institution som alls fungerar i Sverige.
    Gud bevare Konungen!

    SvaraRadera
  2. Ja i sanning är det så. Monarkins stora värde framstår för varje dag allt mer uppenbart. Här finns samhällets kontinuitet och fasta grund.

    SvaraRadera