lördag 12 mars 2016

Konungens kusin avliden


Hennes Höghet Maria Claudia Sibylla, Prinsessa av Sachens-Coburg och Gotha

Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertighuset Sachens-Coburg och Gothas Överhuvud har här förliden låtit kungöra:


Djupt bedrövad tillkännagiver jag, att min kära halvsyster

Hennes Höghet
Claudia
Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha

efter en svår sjukdom den 5:e februari 2016
i en ålder av 66 år stilla insomnat

begravningen skedde i Coburg i närvaro av den närmsta familjekretsen

Andreas
Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
i Huset Sachsen-Coburg och Gotha namn

Hennes Höghet, vars fullständiga namn var Hennes Höghet Maria Claudia Sibylla, Prinsessa av Sachens-Coburg och Gotha, var dotter till hans Höghet Prins Fredrik Josias, Prins av Sachens-Coburg och Gotha, Hertighuset Sachens-Coburg och Gothas Överhuvud (1918-1998) i dennes andra äktenskap med Hennes Höghet Prinsessan Denyse, Prinsessa av Sachens-Coburg och Gotha (1923-2005).


Höghet Prins Fredrik Josias, Prins av Sachens-Coburg och Gotha, Hertighuset Sachens-Coburg och Gothas Överhuvud

Den avlidna var kusin till vår högaktade Konung och dotter till Prins Fredrik Josias,  yngste broder till Konungens moder, Hertiginnan av Västerbotten. Konungen och hans Familj upprätthåller alltfort nära och täta kontakter med mödernesläkten. Ett av många uttryck för detta är att Prins Andreas är Hertiginnan av Gästrikland och Hälsinglands fadder. Ävenledes är vår högaktade Kronprinsessa fadder till Hennes Höghet Prinsessan Katarina, dotter till Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, och sondotter till Prins Andreas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar