onsdag 2 mars 2016

Konungens svåger hädangången


Hans Höghet Prins Johan Georg, Prins av Hohenzollern
(1932-2016)

Hovet låter kungöra att Hans Höghet Prins Johan Georg, Prins av Hohenzollern, och gemål till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Prinsessa av Sverige, prinsessa av Hohenzollern, denna dag den 2 mars 2016 gått hädan i en ålder av 83 år.

Med anledning av detta låter Hans Majestät Konungen uttala:

"Jag och min familj har med stor sorg tagit emot beskedet att Prinsessan Birgittas make Johann Georg Prins von Hohenzollern avlidit. Våra tankar går till Prinsessan Birgitta och familjen."

Prinsen, vilken under sin verksamma tid var chef för konstmuseet Kunsthalle i München och en aktad konstkännare, ingick äktenskap med Prinsessan Birgitta år 1961. Äktenskapet välsignades med trenne barn, hans Höghet Prins Carl Christian, Prins av Hohenzollern, Hennes Höghet Prinsessan Desirée, Prinsessa av Hohenzollern och Hans Höghet Prins Hubertus, Prins av Hohenzollern.

Prinsen tillhörde den katolska grenen av Huset Hohenzollern vilken intill år 1850 härskade över Furstendömet Hohenzollern-Sigmaringen. Nämnda år uppgick Furstendömet i Konungariket Preussen. Husets furstliga värdighet bestod och kvarstår intill denna dag. 

Prinsens var son till Hans Höghet Furst Fredrik av, Furste av Hohenzollern och dennes gemål Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Karola, Prinsessa av Sachsens. Således var Prinsen barnbarn till Sachsens siste Konung, Hans Majestät Konung Fredrik August III, Konung av Sachsen. Vidare var Prinsen farbroder till den nuvarande Fursten, Hans Höghet Furst Karl Fredrik, Furste av Hohenzollern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar