måndag 14 mars 2016

Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern vigd till den eviga vilanPrinsens kista smyckad med Huset Hohenzollerns flagga

Förliden lördag, den 12 mars 2016, begravdes vår högaktade Konungs svåger, Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern, vid en högtidlig begravningsakt i Huset Hohenzollern-Sigmaringens begravningskyrka, Frälsarens Kyrka, belägen vid det tidigare klostret Hedingen i Husets residensstad Sigmaringen.


Deras Majestäter Konungen och Drottningen flankerade av Deras Högheter Fursten och Furstinnan av Hohenzollern.

Begravningen var icke öppen för allmänheten med gästades av många höga furstliga gäster. Bland dessa märktes, bland många andra Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, rättmätig arvtagare till den tyska Kejsartronen och Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bayern, rättmätig arvtagare till den bayerska Konungatronen.


Hans Kunglig Höghet Hertig Maximillian, Hertig i Bayern, och hans broder, Hans Kunglig Höghet, Hertig Frans, Hertig av Bayern, det bayerska Konungahusets Överhuvud.

Tre präster celebrerade vid begravningsmässan. Stämningsfull musik, Händels "Lascia la spina cogli la Rosa", Giulio Caccini "Ave Maria", Mozarts "Laudate Dominum" och Cesar Francks "Panis Angelicus",  inramade den högtidliga akten. Såsom utgångsmusik framfördes Bachs "Jesu, Joy".


Prinsens Serafimersköld

I det att den hädangågne Prinsen var riddare av Serafimerorden skedde ock Serafimerringning från Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ringningen förgicks av att Prinsens Serafimersköld, under Kungliga Livgardes eskort, först från Kungliga Slottet till Riddarholmskyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar