onsdag 16 mars 2016

Om media och straffången Breivik

Straffången Breivik, en av vår tids allra mest avskyvärda och vederstyggliga massmördare, finner sig icke tillfreds med den isolerade tillvaro i vilken han tillbringar sitt högst välförtjänta straff. Nämnde massmördare söker genom detta nyttja sin rättighet att få den regim, under vilken han hålls, prövad till att åter söka placera sig i rampljuset. I ett rättssamhälle kan ingen förnekas de rättigheter, som lag ger. Utifrån detta går det icke att invända mot pågående rättsprocess, som sådan, även om förhoppningen är att straffången Breivik icke skall röna minsta framgång.

Vad, som däremot kan invändas emot är att media låter sig lånas att skänka straffången Breivik, en av vår tids allra mest avskyvärda och vederstyggliga massmördare, oförtjänt publicitet. Det är vämjeligt att behöva beskåda hur den avskyvärde straffången skändar rätten och rättsstaten genom att i sin dåraktiga uppstudsighet genomföra den hälsning, som hör nationalsocialismen till. Det finns ingen som helst anledning för media att förmedla handlingar av detta slag i bild. Bättre vore om media refererade rättegången med högst kortfattade sakliga notiser rörande den rent rättsliga hanteringen.

Straffången Breivik, en av vår tids allra mest avskyvärda och vederstyggliga massmördare, är icke värd minsta uppmärksamhet och ju förr desto bättre han kan återföras till det fängsliga förvar, som är den enda plats han någonsin kan få vistas på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar