tisdag 12 juli 2011

Högtidlighållandet av Ärkehertig Ottos minne i München


Från reqviet i Theatinerkyrkan

Under gårdagen hölls högtidliga och storartade minneshögtider för Hans Kejeserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Otto, Ärekhertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungerna.

Efter det att kistan med Ärkehertigens stoft förts från hans residensstad Pöcking till Theatinerkyrkan i München, de bayerska konungahusets begravningskyrka, hölls här ett reqviem under ledning av Hans Eminens Kardinal Marx, Ärkebiskop av München och Freising.


I reqviet deltog den Kejserliga Familjen. Bayerns konungahus representerades bland annat av av Hans Kunglig Höghet Prins Max, Hertig i Bayern med gemål Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elisabet, Prinsessa av Bayern, född Grevinna Douglas, samt Hans Kunglig Höghet Prins Luitpold, Prins av Bayern. Ock närvarade representanter för andra tyska furstehus och adelsätter. För fristaten Bayern deltog ministerpresidenten herr Seehofer, som uttalade varma ord om Ärkehertigen och att denne var en stor europé. Förbundsrepubliken Tysklands regering representerades av förbundsministern herr Ramsauer.

Efter reqviet fördes kistan med Ärkehertigens stoft ut på Odeonplatsen där en högtidlig avskedscermoni hölls framför Fältherrehallen för att markera att Ärekehertigen, som förutom sina österrikiska, ungerska och kroatiska medborgarskap även var tysk medborgare, nu lämnade Tyskland, ett land han tjänat och gjort stora tjänster. I den storartade avskedscermonin ingick även militära hedersbetygelser.


Från avskedscermonin på Odeonplatsen

Efter avskedscermonin höll Bayerns ministerpresident mottagning för den Kejserliga Familjen och andra särskilt inbjudna i Kungliga Residenset i München.

Ärkehertigens stoft fördes sedan till hans Fädernesland och vallfartsskyrkan i Mariazell dit ock stofter efter hans gemål Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertiginnan Regina, Ärkehertiginna av Österrike, Prinsessa av Ungern, Prinsessa av Sachsen Meiningen, förts från sin interimistiska viloplats på borgen Heldburg i Thüriingen. Urnan med Ärkehertiginnans hjärta kommer dock fortsatt att vila på borgen Heldburg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar