måndag 11 juli 2011

Information om Ärkehertig Ottos statsbegravning

Begravningen av Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Otto, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, kommer att ske i fom av en statsbegraving i närvaro av republiken Österikets president Hans Excellens Heinz Fischer och Österrikes kansler Hans Excellens Werner Fayman. Bland de 1000 gästerna kommer även Hans Höghet Furst Hans Adam, Furste av Lichtenstein att vara.

Måndagen den 11 juli hålles ett reqviem i Theatinerkyrkan i München följd av en avskedscermoni på Odeontorget. Efter detta kommer Bayerns ministerpresident att ge mottagning i det Kungliga Residenset.

Tisdag 12 juli och onsdag 13 juli kommer stoften efter Ärkehertigen och hans gemål, Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertigen Regina, Ärkehertiginna av Österrike, Prinsessa av Ungern, Prinsessa av Sachsen-Meiningen, vilken hittils haft en interimistisk viloplats i Veste Heldburg, Sachsen, att stå "lit de parade" i vallfärdskyrkan i Mariazell, Österrike. Denna kyrka är Österrikes främsta vallfärdskyrka och här kommer reqviem att firas under onsdagen.

Vid pass klockan 8 om aftonen onsdagen den 13 juli väntas stoften efter Ärkehertigen och Ärkehertiginnan att anlända till Kapuzinerkyrkan i Wien där de kommer att stå "lit de parade" och där allmänheten under dygnets alla timmar beredes möjlighet att visa sin respekt för och ta avsked av Ärkehertigen och Ärkehertiginnan.

Natten mellan fredagen den 15 juli och lördagen den 16 juli kommer stoftet av Ärkehertigen att föras till Stefansdomen i Wien där en morgonmässa firas klockan 7:30. Härefter vidtar de sista förberdelserna inför statsbegravningen. Ärkehertiginnans stoft kommer att kvarvara i Kapuzinerkyrkan då begravning för henne hölls i samband med hennes bortgång föregående år.

Statsbegravningen äger sedan rum klockan 15:00 och förrättas av Hans Eminens Kardinal Schönborn assisterad av 60 klerker. Vid akten komer bland annat Haydn's Requiem att framföras.

Efter statsbegravningen förs Ärkehertigens stoft i öppen bil i kortege till Kapuzinerkyrkan. Kortegevägen är enligt följande:
Stefansdomen - Graben - Kohlmarkt - Hofburg - Ring - Neure Markt - Kapuzinerkyrkan.

Vid pass klockan 19:00 om aftonen väntas kortegen nå Kapuzinerkyrkan och den kejserliga begravningskryptan där den uråldriga dörrknackningscermonin kommer att äga rum.

Härvid kommer cermonimästaren att knacka på kryptans dörr varvid en munk som befinner sig inne i kryptan kommer att fråga "vem där?". Cermonimästaren kommer då att uppge Ärekehertigens och Ärkehertiginnans fulla titlar. På detta kommer munken att svara "dem känner vi icke". Cermonimästeren kommer då åter att knacka på dörren och på munkens fråga "vem där?" svara "Ärkehertig Otto och Ärkehertiginnan Regina". Åter kommer munken att svara "dem känner vi icke". Cermonimästaren kommer nu att knacka en tredje gång och på munkens fråga "vem där?" svara "Otto och Regina, två fattiga syndare" varefter munken kommer att öppna dörren till kryptan.

Bisättningscermonin i kryptan kommer sedan att hållas enbart i närvaro av den kejserliga familjen med Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Huset Habsburgs överhuvud, i spetsen.

Under cermonier, statsbegravning och kortege kommer trupper ur Österrikes väpnade styrkor att paradera.

Det är glädjande att nu staten Österrike ger Ärkehertigen det erkännande som man allt för länge vägrade honom att ge. Det går här icke att förglömma den olaglighet som Ärkehertigen utsattes för under 1960-talet då Österrikes regering vägrade låta Ärkehertigen sätta sin fot på fädernejorden. Detta trots att Ärkehertigen under den mörka tiden på 30-talet gjorde allt som stod i hans makt och riskerade sitt liv för att förhindra att Österrike inlämmades i det ondskans imperium som då satte sina glupska käftar i närliggande stater.

Nu hedras Ärkehertigen med en statsbegravning värdig den Kejsare han borde ha varit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar