lördag 8 april 2017

Kronprinsessan visar respekt för illgärningsmannens offer


Under största förstämning anländer vårt högaktade Tronföljarpar Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, till platsen för illdådet.

Under största rörelse besökte denna förmiddag Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, ledsagad av sin gemål, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, platsen för det illdåd som begicks förliden gårdag.


Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, vid platsen för illdådet.

Kronprinsessan hedrade illgärningsmannens offer genom nedläggandet av en bukett blommar varpå Kronprinsessan ock gjorde ett kort uttalande utifrån vilket det framgick hur hårt nämnda illgärning berört vår högaktade Kronprinsessa:

"Jag känner enorm sorg, jag känner en tomhet.

Jag måste ändå känna en styrka på något sätt. Samhället har visat en enorm kraft och att vi står emot det här, att vi vill stå emot det här. Att vi är eniga. Att det svenska samhället bygger på enorm tillit och gemenskap, en sammanhållning. Det kommer att ta oss stärkta ut det här på något sätt."

På tillfrågan om hur denna gärning skall mötas och hur vi skall kunna gå vidare svarade Kronprinsessan:

Tillsammans!

Omfattningen av nämnda illdåd synes nu stå klar. Icke mindre än 4 oskyldiga människoliv släktes av det ynkligt fega kräk och avskum - må han brinna i helvetet när den dagen kommer -, som framförde det tillgripna motorfordonet. Dessförutan skadades 15 personer av vilka 9 ännu befinner sig under sjukhusvård, om tillståndet för dessa har icke givits någon närmare information men vi ber till Den Högste att de må tillfriskna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar