fredag 7 april 2017

Hans Majestät Konungen bestört


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Med anledning av det fasansfulla och avskyvärda dåd, begått av ett ynkligt fegt kräk till illgärningsman, som denna dag timat i Huvudstaden låter Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, framföra:

"Jag och hela Kungafamiljen har med bestörtning tagit del av informationen om eftermiddagens attentat i Stockholm. Bakgrunden till och omfattningen av det inträffade är ännu inte känd. Vi följer utvecklingen men redan nu går våra tankar till de drabbade och deras familjer."

Deras Majestäter.Konungen och Drottningen är förnärvarande stadda på utrikes resa i Brasilien och har fattat beslut om att utan fördröjning avbryta resan och skyndsamt återvända till Fäderneslandet. Såvitt känt är förväntas Deras Majestäter att åter nedstiga på Fädernelandets jord under instundande lördags morgon. Intill dess att Konungen återvänder upprätthåller Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland statschefens funktion såsom tillfällig Riksföreståndare.

I skrivande stund är det icke känt hur många som fallit offer för det ynkligt fega kräket till illgärningsmans fullständigt oförlåtliga missdåd. Att offer fallit är dock dessvärre ställt utom allt tvivel.

Vi ber till Den Högste att offren icke skall vara allt för många!

Den, som begår gärningar av nu skedda slag, är ingen riktig människa utan ett avskum, en best och ett monster - ett verktyg för ondskan - vilken ovillkorligen och utan pardon måste ställas till svars för sin fasansfulla gärning och avstraffas med det hårdaste straff som lag förmår. Gärningar av detta slag är gärningar där lagens hårdaste straff, livstids fängelse, dessvärre synes allt för milt, dock är detta det straff lag förmår och till detta har vi att hålla oss.

Vi spottar på det ynkliga kräket till gärningsman och de som händelsevis känner någon sympati för densamme!

Såsom vår högaktade Konung framhåller måste i detta skede tankarna gå till de som drabbats och till deras nära och kära. För den som icke är drabbat är det självfallet omöjligt att ens föreställa sig den sorg dessa nu känner men vår respekt och vår aktning kan vi ändock uttrycka.

Vi böjer våra huvuden i djupaste sorg och respekt för de som drabbats!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar