lördag 8 april 2017

Hans Majestät Konungen tal


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland talar på Yttre Borggården

Efter att skyndsamt ha återvänt till Fäderneslandet, från sin utrikes resa, och efter att ha inhämtat underrättelser om den senaste händelseutvecklingen från Rikspolischefen och Chefen för Säkerhetspolisen trädde Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, ut på Yttre Borggården och talade som följer:

"Kära svenskar, alla i Sverige

Igår när jag på plats i Brasilien nåddes av beskedet om den fruktanvärda händelsen i Stockholm var det naturligt för mig att direkt återvända hem till Sverige.

Jag har just avslutat mötet med rikspolischefen och chefen för Säkerhetspolisen. De har informerat mig och Kungafamiljen om polisens arbete efter gårdagens attentat.

Först och främst vill jag framföra att mina och Kungafamiljens tankar går till offren för detta avskyvärda dåd. Medmänniskor som skadats och bragts om livet.

Vi tänker också på deras familjer och vänner. Vi känner med dem i deras sorg och oro.

Vi är alla omskakade av det som hänt. Det är samtidigt hoppfullt att se den omtanke som människor visar varandra. Det visar på kraften i vårt samhälle.

Alla vi som vill hjälpa är många fler än de som vill oss ont. Den vetskapen ger mig tröst och tillförsikt.

Polis, sjukvård och räddningstjänst har gjort ett fantastiskt arbete för att minimera skadeverkningarna. Nu är det viktigt att de får arbeta vidare i lugn och ro.

Vi har upplevt flera våldsdåd tidigare. Vi har klarat det då, och det ska vi göra nu.


Sverige är, har länge varit, och ska fortsatt vara ett tryggt och fredligt land."

Konungens ord om att det goda och de som vill gott är större än ondskans makter är i sanning något för var och en att bära med sig.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar