lördag 1 augusti 2015

Sanningsord som icke faller värderelativistiska politiker i smaken

En präst i Svenska Kyrkan, pastor Lindahl, har förargat en, uppenbart värderelativistisk, socialdemokratisk så kallad kyrkopolitiker, fru Johansson Berg, för att han tagit bladet från munnen och öppet deklarerat:

"1. Homofob? Utan tvekan. 

Det som kvalificerar mig är att jag anser att ett äktenskap bara kan ingås av två personer av olika kön."

Denna självklara ståndpunkt, med vilken tecknaren av dessa rader högeligen instämmer i, har vredgat nämnda fru Johansson Berg till den grad att hon funnit för gott att anmäla pastor Lindahl till konsistoriet. I sin stora inskränkthet påstår fru Johansson Berg, som uppenbart endast läser varannan sida i sin Bibel, följande:

"Präster och andra ska jobba med förtroende och värdighet. Det blir ju helt omöjligt om man börjar agera som den här personen har gjort."

Att prästerskapets främsta uppgift är att predika Guds Ord, utifrån den Heliga Skrift, oavsett tidens stolliga nycker, förefaller icke ha haft ringaste vikt i fru Johansson Bergs resonemang.

För den som tagit del av den Heliga Skrift är det ställt utom varje tvivel att äktenskapet är mellan man och kvinna. Enligt Matteus 19 kapitel och 4-6 verser lär oss vår Frälsare följande:

"(4) Haven I icke läst att Skaparen redan i begynnelsen 'gjorde dem till man och kvinna' 

(5) Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött'? 

(6) Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja."

Med vad rätt sätter sig fru Johansson Berg upp mot dessa ord från vår Frälsare? Innan fru Johansson Berg i sin stora inskränkthet ger sig in på tramsiga dumheter, som att anmäla en hedervärd pastor, som står upp för Guds Ord, borde hon själv studera Skriften och om hon icke finner sig nöjd med vad som står i denna begära utträde ur Kyrkan.

Problemet är icke pastor Lindahl utan värderelativistiska "kyrkopolitiker", som verkar utifrån tidens nycker och inte utifrån vad som förkunnas i den Heliga Skrift!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar