fredag 21 augusti 2015

Den grekiska tragedin

Så synes ännu en akt i den grekiska tragedin lida mot sitt slut. Den dumme och totalt inkompetente försteministern, herr Tsipras, som i sin fullständiga oduglighet fört sitt arma land ur askan i elden, har nu råkat i luven på den än extremare och ansvarslösare vänsterflygeln i sitt dumsocialistiska parti. En vänsterflygel, vilken i sin kommunistiska inskränkthet, alltid menar att ansvaret är någon annans och att det finns outsinliga källor av penningar som kan slösas och ösas över allt och inget utan att de någonsin tryter.

För att komma ur nämnda brydsamma situation har den dumme och inkompetente herr Tsipras funnit för gott att inlämna sin avskedsansökan i syfte att utverka ett nyval. Tanken är att avlägsna de trilskande kommunistiska vänsterextremisterna från partiet. Herr Tsipras förmår således icke taga ansvar för sitt skadliga verk.

Må vi hoppas att det arma grekiska folket vid det instundade nyvalet kör de dumsocialistiska vänsterkrafterna, vilka icke annat visat än skadlighet, på porten. Sanningen är att det under hela världshistorien aldrig någonsin förekommit att en extrem socialistiskt eller kommunistiskt regim förmått att föra någon framgång med sig. Att så skulle kunna ske i Grekland synes därför vara en omöjlighet.

Socialismen är i sanning oduglig!
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar