söndag 2 augusti 2015

Venezuela - ett av socialismens varnande exempel

Grekland är icke det enda varnande färska exemplet, som visar på socialismens totala oduglighet och fullständiga brist på lyckad praktik. Svenska Dagbladet fäster idag uppmärksamheten på ett annat socialistiskt totalfiasko - Venezuela. Trots landets synnerligen stora naturtillgångar, främst i form av olja, har landets socialistiska regeringar, först under den demagogiske presidenten Chavez och därpå under hans total inkompetente efterträdare, presidenten Maduro, fört landet till ruinens brant. Ja, så illa har man hushållat med landets resurser att icke ens papper till hemlighuset finns att tillgå.

Skälet det socialistiska fiaskot i Venezuela, likt överallt annars där den vederstyggliga socialismen fått härja är att man icke förstår att välmåga icke kan skapas utan idoghet och företagsamhet. Socialismen fäster största uppmärksamhet på att fördela medan den icke det ringaste vare sig förstår eller tar hänsyn till att om något skall fördelas så måste detta någonting ock skapas. Historien har visat att skapandet av resurser icke låter sig ske av sig självt. Gigantiska planekonomiska experiment, där idoghet och företagsamhet förbjudits och bespottats, har genomförts i såväl Sovjet och dess vasallstater som i Kina. Resultatet är entydigt - det fungerar icke.

Ändock försöker den totalinkompetenta venezuelanska regeringen sig på priskontroller, där producenterna icke får ersättning som täcker kostnaden för produktionen, vilket enbart leder till mindre produktion och brist. Detta är socialistisk dumhet i sin prydno.

Bevare oss för socialismen!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar