lördag 8 augusti 2015

Heder åt komminister Lindahl

I en tidigare anmärkning på detta Forum redogjordes för hur en hedervärd präst i Svenska Kyrkan, kommunister Lindahl vid Luleå Domkyrkoförsamling, fått utstå mycket spott och spe från värderelativistiska krafter för det att han på sitt Forum framfört tesen, helt i enlighet med den Heliga Skrift, att Äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna. För denna och andra "försyndelser" mot tidens nyckers religion har komminister Lindahl anmälts till domkapitlet.

Nu har komminister Lindahl avfattat ett yttrande till domkapitlet avseende tidigare anmälningar och ett yttrande avseende anmälan från den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg. Yttrandena sammanfattar synnerligen strukturerat och logiskt sätt tramsigheten och dumheten i anmälningarna.

Ett särskilt avsnitt ur det senare yttrandet förtjänar att belysas då det så påfallande fångar den näsvisa socialistiska kyrkopolitikerns, fru Johansson Berg, stora oförskämdhet och infernaliskt dumma argumentation:

"4. Vidare skriver anmälaren – helt riktigt! – att ”den som står i kyrkans vigningstjänst har ansvar för hur han eller hon bemöter människor och vid alla former av själavård är det viktigt att den som söker stöd står i centrum”. Här kan jag bara instämma. 

Men när anmälaren fortsätter ”Här brister Torbjörn” då måste jag bestämt ställa mig frågande inför det påståendet. Vad jag vet har anmälaren aldrig suttit som vittne vid något enda själavårdsmöte som jag under min 36-åriga ämbetsperiod tagit emot. Hur anmälaren då kan veta att jag brister i att sätta de sökande i centrum framstår som märkligt. 

Jag kan naturligtvis – pga. den prästerliga tystnadsplikten – inte säga ett ord om den själavård jag under åren eventuellt bedrivit. Men en sak är definitivt säker: anmälaren vet absolut ingenting om detta."

Hur understår sig den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg, att anklaga komminister Lindahl på detta sätt? Är det någon som skall anmälas så är det den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg, som, på sätt vilket refereras ovan, förtalar komminister Lindahl utan någon som helst grund. Bäst vore därför om ett åtal rörande förtal, mot den näsvisa socialistiska kyrkopolitikern, fru Johansson Berg prövas i allmän domstol.

Heder åt komminister Lindahl!

Exkurs
För den som önskar fördjupa sig i grunderna för äktenskapet såsom ett förbund mellan man och kvinna hänvisas till ett Biskopsbrev från Missionsprovinsen.

1 kommentar:

  1. Självklart är äktenskapet reserverat för den tvåsamma relationen mellan man och kvinna. Det innebär inte att man ringaktar den kärlek som kan uppstå mellan två personer av samma kön, men alldenstund denna relation med nödvändighet är ofruktsam, så kan den inte omfattas av äktenskapet. Kyrkan skulle kunna anordna en annan ceremoni, där förbön hålles för denna parbildning, men om äktenskap kan det icke vara fråga.

    SvaraRadera