torsdag 27 augusti 2015

Fursten av Lippe hädangången


Deras Högheter Furst Armin, Furste av Lippe, och Furstinnan Traute, Furstinna av Lippe

Furstehuset Lippe låter kungöra att Hans Höghet Furst Armin, Furste av Lippe, gått hädan i den aktningsvärda åldern av 91 år på residensslottet Detmold. Fursten, vilken är huvudman för nämnda Furstehus, var den siste levande sonen till en regerande furste i det Tyska Kejsarriket. Fursten fader var Hans Höghet Furst Leopold VI, Furste av Lippe vilken utsåg Furst Armin till sin efterträdare.


Residensslottet Detmold, Furst Armins residens

Fursten var verksam i förvaltningen av Furstehusets omfattande egendomar (ty: Fürstliche-Lippische Zentralverwaltung). I den del av Tyskland, som utgör det forna Furstendömet Lippe, tog Fursten en synnerligen aktiv del i det offentliga livet. han innehade ett stort antal hedersutmärkelser bland vilka märks hederordförandeskapet i Lippes Konstsällskap. För sina stora förtjänster förlänades Fursten år 1999, av förbundsrepubliken Tysklands president, Förbundsrepubliken Tysklands Förtjänstorden av Första Klassen.

Fursten var kusin med Hans Kunglig Höghet Prins Bernhard, Prins av Nederländerna, Prins av Lippe-Biesterfeld, och gemål till Hennes Majestät Drottning Juliana, Prinsessa av Oranien-Nassau, Hertiginna av Mecklenburg, Prinsessa av Lippe-Biesterfeld, etc, etc, etc. Furstens nära relation med det Nederländska Konungahuset bestod livet ut.


Det nya Fursteparet av Lippe, Deras Högheter Furst Stefan, Furste av Lippe och Furstinnan Maria, Furstinna av Lippe, Grevinna av Solms-Laubach

Fursten efterträds såsom huvudman för Furstehuset av sin son Hans Höghet Prins Stefan, Prins av Lippe, vilken nu antager titeln Furste av Lippe. I Tyskland gäller den ordningen, sedan den olycksaliga Novemberrevolutionen 1918, att titeln för furstliga personer officiellt är en del av efternamnet. Såldes ändras nu Furst Stefans namn från Stephan Prinz zu Lippe till Stephan Fürst zu Lippe. Den ny Furstens gemål är Hennes Höghet Furstinnan Maria, Furstinna av Lippe, Grevinna av Solms-Laubach. Fursteparet har trenne söner och tvenne döttrar. Ny arvprins är den äldste sonen Hans Höghet Prins Bernhard, Prins av Lippe.

Exkurs


Hans Höghet Furst Leopold IV, Furste av Lippe

Ovan anges att Fursten var den siste levande sonen till en regerande furste i det Tyska Kejsarriket. För undvikande av missförstånd må nämnas att Hans Höghet Hertig Edvard, Hertig av Anhalt, vilken ännu lever, är den siste levande sonen till en furste i det Tyska Riket men Hertigens fader. Hans Höghet Hertig Joakim Ernst, vilken var född 1901, hade icke uppnått sin myndighetsålder vid den olycksaliga novemberrevolutionen 1918.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar