onsdag 2 september 2015

Subsidier till vederstygglig kommunistregim

I en debattartikel i dagens utgåva av Svenska Dagbladet uppmärksammar, herr Aronsson en företrädare för Liberala Studenter i Göteborg, att penningsubsidier från statskassan utbetalas till vår världs mest vederstyggliga och avskyvärda regim - det kommunistiska tyranniet Nordkorea. Såsom varje annan kommunistisk implementation har tyrannerna i Pyongyang icke enbart själsligen utan ock kroppsligen förtryckt sitt arma folk till svältens rand. Allt medan de avskyvärda kommunistiska ledarna smörjer sina feta giriga bukar - icke minst dess djävulske ledare, folkmördaren Kim Jung-un, vars rondör och feta anstötliga tryne talar sitt tydliga språk - svälter folket.

För att om möjligt lindra det, av kommunismen hårt förtryckta, nordkoreanska folkets nöd söker omvärlden att på olika sätt något hjälpa dessa kommunismens svältande offer. Detta är i sanning inget att säga om då vår kristliga människokärlek alltid måste sättas i främsta rummet. Det naturliga i denna situation är att hjälpen sker i form av reda livsmedel. Även om vi på intet sätt kan vara säkra att så stor del når de svältande, efter det att det att den kommunistiska partieliten och dess kader av lismande politruker tillskansat sig sin beskärda del, är det ändock en innerlig förhoppning att något når de svältande.

Det anmärkningsvärda i sammanhanget, vilket påpekas av herr Aronsson, är att vårt land icke levererar hjälpen i form av reda livsmedel utan i from av penningar. Hur ofattbart naivt handlar icke de som handhar detta ärende.Om skulden finns på politisk nivå eller på myndighetsnivå förefaller mig icke i skrivande stund vara klart. Dock, oavsett måste dessa subsidier ofördröjligen upphöra. Ansvariga politiker och myndighetspersoner får icke det ringaste vila på hanen utan omedelbart vidtaga de anstalter, som krävs.

Icke en styver till får betalas till den djävulske folkmördaren med det feta anstötliga trynet - Kim Jung-un!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar