tisdag 15 september 2015

Konungen öppnade Riksmötet


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, öppnar Riksmötet.

Denna dag förrättade Konungen en av de viktigaste plikter, som åligger honom, nämligen öppnandet av Riksmötet. Även om man kunde önska att de yttre formerna för denna viktiga ceremoni icke vore full så slätstrukna går det dock icke att komma ifrån öppnandets betydelse. Det principiellt och konstitutionellt viktiga är att Konungen, såsom obunden representant för hela folket och icke såsom representant för ett parti eller partikonstellation förrättar öppnandet. Genom detta manifesteras uttryckligen att folkstyrets främsta institution representerar hela folket. Tyvärr är detta endast en av de få spillror, som finns kvar efter införandet av vår nuvarande olycksaliga konstitution, som icke förstår att skilja mellan lagstiftande och dömande makt.

Detta är det fyrtioförsta öppnandet av Riksmötet enligt den nya ordningen. I detta har Konungen funnit ett mycket gott och värdigt sätt att förrätta denna sin plikt. Från att i början av sin Konungagärning blott ha inramat öppnandet med några få välgångsord till Riksdagen håller nu Konungen ett tal som ofta väcker till eftertanke. Att Konungen på detta sätt kan adressera Riksdagen och samtliga rikets innebyggare är det enda goda som utkommit med den nya ordningen. Trontalet, vilket uttryckte den sittande politiskt tillsatta Regeringens avsikter, gav på intet sätt Konungen möjlighet att adressera Folket på ett högre och mer uppbyggligt plan som nu sker.

Avslutningsvis må följande tänkvärda ord citeras från Konungens tal till Riksdagen:

"Herr Talman,

Hur flyktingsituationen skall kunna hanteras är ett gemensamt ansvar. Det finns en stark vilja att hjälpa till. Att vara medmänniska. Låt oss ta fasta på denna känsla och gemensamt söka finna lösningar för att hjälpa människor i nöd. 

Kanske har denna nya insikt i Sverige gjort att vi har kommit varandra närmare?"

I sanning ord för alla och envar att ta till sig.

Leve Monarkin!

Leve Kounungen!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar