söndag 13 september 2015

Om socialismens stora oduglighet

I en ledare i Svenska Dagbladet fäster redaktör Ludvigsson uppmärksamheten på socialismens stora oduglighet utifrån utvecklingen i det fullständigt och komplett vanstyrda Venezuela. Redaktör Ludvigsson tar sin utgångspunkt i de diskussioner, som förs i besvikna vänsterkretsar för att utröna varför även detta socialistiska experiment - likt alla andra - gått fel. Med en dräpande formulering ger redaktör Ludvigsson dessa socialister svar på tal:

"Men inget gick fel.Tvärtom har det gått precis som det alltid går när man inför socialism, förstatligar, stryper företagsamhet, utplånar privat ägande, reglerar priser, ransonerar, subventionerar, reglerar valutan, håller efter journalister och det fria ordet, tystar oppositionella och slänger dem i fängelse. Allt går sönder, för att använda ett populärt vänsteruttryck."

Det går icke att uttrycka på ett klarare sätt. Allt sedan folk- och barnamördaren Lenin med terror förslavade Ryssland för snart 100 år sedan har allehanda försök gjorts att realisera socialismen. I Kina drev en av historiens mest inkompetenta statsledare, Mao, landet till massvält. I Kambodja lät den grymme massmördaren Pol Pot, som i grymhet icke stod efter vare sig Hitler eller Stalin, mörda miljoner. På Kuba har förtryck och förföljelse av de som icke delar socialismens åsikter skett under över 50 år i takt med att den socialistiska ekonomins ineffektivitet blivit synligare för vart år som gått.

Bland de så kallade "moderna" försöken, vilka inledningsvis alltid bejublas av socialismens anhängare - icke minst av det före detta kommunistpartiets ordförande, den ilskne och för stor oförskämdhet beryktade herr Sjöstedt -, finner vi Venezuela men även det odugliga styre, som Grekland drabbades av under inledningen av detta år och som slutligen förde landet över ruinens brant.

Socialismen är i sanning en oduglig ordning!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar