söndag 6 september 2015

Partiegoistiska överväganden måste läggas fullständigt åt sidan i flyktingfrågan

Det torde icke vara någon som undgått att djupt röras av den eskalerande tragiska flyktingsituation, som råder i Europas södra och sydöstra delar. I detta måste den kristliga människokärleken sättas över allt annat. Hjälpen till de nödlidande får på intet sätt förhindras eller försenas genom diskussioner om flyktingkvoter och annat, dessa diskussioner - vilka i sig förvisso måste föras - kan vänta tills en mer stabil situation infunnit sig. Glädjande i detta är att det helt uppenbart är många enskilda människor och organisationer, i vårt land och på andra håll, som på olika sätt vill ställa upp. Här visas än en gång civilsamhällets styrka och oskattbara värde.

Beklämmande är dock när politiker söker nyttja situationen för partiegoistiska syften. Statsminister Löfven, vilken förvandlat statsrådsberedningen till ett tafflighetsministerium, skall denna dag hålla en manifestation för flyktingarna - ett i sig synnerligen lovvärt initiativ. Med största bestörtning noteras nu att den statsministerns kansli med ett abrupt "nej", utan motivering, avfärdat en förfrågan från Moderata samlingspartiets ordförande, fru Kinberg Batra, angående deltagande i manifestationen. Fru Kinberg Batra låter här framföra:

"Det känns väldigt tråkigt att inte få vara med, framför allt i en tid när det är så viktigt att samlas och visa gemensam vilja."

Alla och envar som sätter människokärlek före politik torde icke ha ringaste svårighet att instämma i fru Kinberg Batras ståndpunkt.

Således söker statsministern göra partipolitik av en fråga där den kristliga människokärleken borde ha företräde framför allt annat. Statsministern manifesterar än en gång sin stora oduglighet. Det hela är skamligt och beklämmande! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar