lördag 12 september 2015

Renhållningsarbete på avgrundens kanter

Tid efter annan nås vi av nyheter om att Sverigedemokraterna nödgas utesluta medlemmar, som allt för öppet torgfört vedervärdiga och okristliga rasistiska åsikter. Ävenledes det före detta kommunistpartiet, nu i feghet kallat vänsterpartiet, drabbas av liknande problematik, förvisso icke i fråga om rasister utan mer när det gäller vederstyggliga samhällsomstörtande revolutionärer. Det är i sanning ett dilemma för nämnda partier, vilka icke är raka i ryggen nog att icke ge sig ut på fiskafänge på i smutsigaste av vatten.

Det före detta kommunistpartiet har nu råkat i bryderi orsakat av att en av partistyrelsen suppleanter, en herr Möller, visat sig simma djupt i de smutsigaste av vattnen. Herr Möller är nära lierad med ett lortigt revolutionärt kommunistiskt parti vid namn "International Marxist Tendency" och har även ertappats med att sälja nämnda organisations tidning "Revolution" (vilket ock är namnet på den svenska sektionen av "International Marxist Tendency"). Ett besök på denna organisations forum(*) besannar de värsta av farhågor. På förstasidan möts besökaren av folk- och barnamördaren Lenins bild. Föraktet för folkstyret grinar ock mot besökaren som på sidan "Om oss" kan läsa:

"Men all historisk erfarenhet visar att arbetarklassen bara kan ta makten och behålla den om den står under ledning av ett revolutionärt ledarskap som är beväpnat med marxismens idéer."

Det är i sanning högst märkligt att en person, upp över öronen nedsmutsad av kommunistiskt marxist-leninistiskt folkstyreföraktande tankegods, kunnat nästla sig in i det före detta kommunistpartiets partistyrelse. Detta förhållande visar att det före detta kommunistpartiet, nu i feghet kallat vänsterpartiet, på intet sätt övergivit kommunismen. Detta visas ock den vånda med vilken partiet söker krångla sig ur situationen för att den icke ska kasta än mer smuts på partiet och äventyra det redan bräckliga samarbetet med den taffliga ministären Löfven.

Vid ett nyligen genomfört partistyrelsesammanträde beslutades att den lortiga revolutionära kommunistiska organisationen "International Marxist Tendency" är att anse såsom ett parti. Utifrån detta kommer den revolutionäre herr Möller att antingen tvingas krypa upp ur det smutsiga revolutionära vattnet eller att kvarstanna i detsamma. Väljer herr Möller att fortsätta vistas i det lortiga revolutionära vattnet kommer uteslutning att ske.

Det är ytterst märkligt att det före detta kommunistpartiet, vilket säger sig stå upp för folkstyret och dess institutioner där vår folkvalda Riksdag är den främsta, måste ta till mixtrande och trixande istället för att direkt och utan pardon utesluta den revolutionäre herr Möller. Det hela skvallrar om att det före detta kommunistpartiets stöd för vårt folkstyre alls icke är så fast som man vill göra sken av. I grunden kan det icke uteslutas att man alltfort låter sig förföras av folk- och barnamördaren Lenin, vilken uttalade:

"I vår kamp om makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst. Om vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer."

Nämnda uttalande har sin direkta relation till de tankar om "revolutionärt ledarskap" på vilka det lortiga revolutionära kommunistiska partiet vid namn "International Marxist Tendency" bygger sin grund på.

Tillåt mig att på det högsta bespotta kommunismen och dess människofientliga principer!

Not
(*) Detta Forum smutsas icke med länkar till kommunistiska och socialistiska organisationer. Skulle någon med egna ögon vilja beskåda förfärligheterna på ifrågavarande organisations forum låter sig detta ganska enkelt göras med användning av de sofistikerade sökverktyg, som alla förfogar över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar