lördag 12 september 2015

Huset Preussen har sorg


Hennes Kungliga Höghet Hertiginnan Donata av Oldenburg, Prinsessa av Preussen, Grevinna av Castell Rüdenhausen

Det preussiska hovet låter kungöra att Hennes Kungliga Höghet Hertiginnan Donata av Oldenburg, Prinsessa av Preussen, Grevinna av Castell Rüdenhausen, moder till den rättmätige arvtagaren till Tyskland Kejsartron och Preussens Konungatron, Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Gerorg Fredrik, Prins av Preussen, den 5 september gått till sina fäder i en ålder av 65 år.


Hertiginnan med sina barn Prinsen av Preussen och Prinsessan Cornelia Cecilia av Preussen vid Prinsen av Preussens bröllop i Potsdam i augusti 2001

Hertiginnan föddes den 20 juni 1950 såsom enda dotter till Hans Höghet Furst Sigfrid, Furste av Castell Rüdenhausen och dennes gemål Hennes Höghet Furstinnan Irene, Furstinna av Castell Rüdenhausen, Grevinna av Solms Laubach. Huset Castell Rüdenhausen, vars nuvarande furste är Hertiginnans broderson Furst Otto, är ett mediatiserat Furstehus och är som sådant jämbördigt med såväl regerande Furstehus såsom de icke för stunden regerande Furstehus, som väntar på restauration.

Hertiginnan lät utbilda sig till sjuksköterska. Hertiginnan har under hela sin levnad varit delaktig i humanitärt arbete. I synnerhet rumänska barn har legat Hertiginnan varmt om hjärtat och i detta arbete har Hertiginnan icke sparat någon möda.

I maj 1975 ingick Hertiginnan äktenskap med den preussiske arvprinsen Hans Kunglig Höghet Prins Louis Ferdinand, Prins av Preussen. I detta äktenskap föddes sonen Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Gerorg Fredrik, Prins av Preussen och dottern Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Cornelia Cecilia, Prinsessa av Preussen, som föddes postumt i det att hennes fader och Hertiginnans gemål tragiskt förolyckats under tjänstgöring i den tyska förbundsarmén den 11 juli 1977. Hade historien och ödet utfallit på annat sätt kunde Hertiginnan ha varit Tysklands Kejsarinna.

Hertiginnan ingick år 1991 i äktenskap med Hans Höghet Hertig Fredrik August av Oldenburg, Hertig av Oldenburg, farbroder till Huset Oldenburgs nuvarande överhuvud Hans Kunglig Höghet Hertig Kristian, Hertig av Oldenburg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar