tisdag 15 september 2009

Deklaration 3: Återförena de Svenska, Finska och Estniska folken

Svenska, Finska och Estniska folk,
De Svenska, Finska och Estniska folken har sedan urminnes tider varit förbunda med varandra. Genom tragiska, olycksaliga och orättmätiga fredsöverenskommelser, 1721 och 1809, har banden mellan dessa våra folk brutits. Medan vårt Svenska Folk, under vår Konung, Gustav V, Med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, kloka ledning förskonats från krigets fasor under de två världskrigen har våra arma brodersfolk utstått ett ofantligt lidande förorsakat av den röde satan, i form av socialismen och kommunismen.

Det är nu hög tid att återupprätta de hävdvunna banden mellan de Svenska, Finska och Estniska folken.

Detta göres genom att de finska och estniska riksdagarna upphäver det djup ohistoriska och klandervärda republikanska styrelseskicket och inför det hävdvunna monarkistiska statsskicket.

Härefter kan de finska och estniska riksdagarna hemställa hos Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, att Han upptager de Finska och Estniska kronorna under de hävdvunna titlarna:
 • Storfurste av Finland
 • Hertig av Estland
För att undanröja varje tvivel om det Svenska folkets vilja att återupprätta dessa hävdvunna band bör även den svenska riksdagen ge sitt samtycke till vår Konungs mottagande av de Finska och Estniska kronorna.

Med detta och med genomförande av den ändring som angives i Deklaration 2 blir således vår Konungs konungatitel:

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, Storfurste av Finland, Hertig av Estland, Hertig av Jämtland

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

5 kommentarer:

 1. Titeln blir nog troligen;

  Vi Carl Gustaf, med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, Storfurste till Finland och Hertig till(uti) Estland.

  Han använder sig inte av sin "hertigtitel" son endast används under prins/kronprinstiden.

  SvaraRadera
 2. Det är naturligtvis främst upp till våra broderfolk på andra sidan Östersjön om de skulle vilja byta ut sina republiker till en personalunion med Sverige. Med rötter också i vår finska f.d. rikshalva kanske jag har viss rätt att ha två synpunkter på Fältmarskalkens förslag.

  1) Kan man verkligen påstå att det estniska folket sedan urminnes tider varit förbundet med det svenska? Är inte den tiden i det svenska riket snarare än 150 år lång parentes i den estniska nationens historia? Estland var heller aldrig en integrerad del av det Svenska riket på samma sätt som de finska landskapen / länen utan räknades till provinserna.

  2) Finland som Storfurstendöme är en relativt ny konstruktion. Tsaren hade väl den titeln såsom finsk statschef under den ryska tiden då Finland var en autonom del av det ryska imperiet, men innan brukades endast själva titeln "Storfurste av Finland". Stundom av de svenska monarkerna och stundom gavs den till tronföljaren. Då det som idag är Republiken Finland var en helt igenom integrerad del av Konungariket Sverige fanns ju knappast några gränser som skulle kunnat definiera detta Storfurstendöme, möjligen kan man tänka sig de län som till sin helhet låg öster om Bottenhavet (dvs finska lappland som var del av västerbottens län vore exkluderat). Alltnog så är det väl ändå naturligt att tänka sig att OM den finska riksdagen skulle välja att återupprätta monarkin och återknyta banden med Sverige så skulle det ske just som du föreslår. Under andra världskriget diskuterades faktiskt en liknande lösning för att minska risken för en ny rysk aggression mot Finland efter vinterkriget, men då varken Moskva eller Berlin ställde sig positiva så fann båda sidor för gott att ej gå vidare. En viss, men antagligen mycket liten, opinion för detta tycks f.ö. finnas i Finland. I takt med att Republiken Finlands president görs alltmer maktlös och mer får en rent representativ roll ökar naturligtvis möjligheterna.

  SvaraRadera
 3. Begreppet Storfurstendömet Finland har brukats under den svenska tiden från 1581 som en del av den svenska konungatiteln, varför denna torde kunna anses som hävdvunnen. När det gäller Estland har landet haft kortvarigare band med Sverige, men icke dessto mindre har de varit viktiga och djupare.
  Biträder H:r Fältmarskalkens förslag och kompletterar med att Finland och Estland vardera utser en riksföreståndare som fullgör huvuddelen av de politiska uppgifter som idag åvilar respektive lands presidenter och i Konungens frånvaro.

  SvaraRadera
 4. "Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli, låt oss alltså bli finnar" A. I. Arwidsson.

  Med andra ord: Ingen svensk konung eller rysk Tsar över Finland.

  SvaraRadera
 5. Finland har precis haft den goda smaken att välja sig en ny president och jag tror inte att finnarna är så pigga på att bli monarki igen. Definitivt inte under det svenska kungahuset. Men en sån bagatell ska väl inte stå i vägen för monarkins tyranni.

  SvaraRadera