onsdag 23 oktober 2013

Den brittiske arvprinsen kristnad


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge med den nu kristnade arvprinsen Hans Kunglig Höghet Prins Georg av Cambridge.
 
Denna dag kristnades den brittiske arvprinsen Hans Kunglig Höghet Prins Georg av Cambridge. Officiant var Den Mest Vördnadsvärde Ärkebiskopen av Canterbury, den engelska Kyrkans främste prelat.

Hertiginnans syster fröken Middleton läste Lukasevangeliet 18:15-17:

"Man bar fram till honom också späda barn, för att han skulle röra vid dem; men när hans lärjungar sågo detta, visade de bort dem.

Då kallade Jesus barnen till sig, i det han sade: "Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.

Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin."

Hertigen broder Hans Kunglig Höghet Prins Harry av Wales läst Johannesevangeliet 15:1-5:

"Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen.

Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt

I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder.

Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.

Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra."

Vid kristnandet, som skedde i en familjeakt och icke i en statsakt, närvarade Hennes Majestät Drottningen med Hans Kunglig Höghet Hertigen av Edinburgh, Hans Kunglig Höghet Fursten av Wales med gemål Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Cornwall samt Hans Kunglig Höghet Prins Harry av Wales. Vidare bevistades akten av Hertiginnan av Cambridge föräldrar, herrskapet Middleton, och syskon herr James Middleton och fröken Pippa Middleton.

Faddrar var:
  • Herr Oliver Baker, nära vän till Hertigen av Camebridge
  • Fru David Jardine-Paterson, nära vän till Hertiginnan av Cambridge
  • Greve Grosvenor, son till Hertigen av Westminster och dennes arvinge 
  • Herr Jamie Lowther-Pinkerton, Hertigparets huvudprivatsekreterare
  • Den Hedervärda Fru Michael Samuel, nära vän till Hertigens moder
  • Fru Michael Tindall, Hertigens kusin och dotter till Hennes Kunglig Höghet Pinsessan Anne, Kunglig Prinsessa (en. Princess Royal).
  • Herr William van Cutsem, nära vän till Hertigen 

Kristnandet vid en familjeakt Sankt Jakobs Palats (en. Saint James's Palace) slottskapell. Detta palats är den brittiske Monarkens officiella residens, något som måhända icke är bekant för en bredare allmänhet.

Från detta Forum önskas Den Högstes rika välsignelse över den nykristnade Prinsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar