söndag 30 mars 2014

Idrottens urspårning

Icke så att idrott i grunden skulle vara något onyttigt eller förkastligt. Utövandet av idrott, kan då det samma sker på rätt sätt, vara både hälsosamt och uppbyggligt. Dock har utvecklingen av den så kallade elitidrotten, under de senaste tjugofem åren, lämnat all rim och reson där den för många synes ha blivit näst intill livets mening. De penningsummor som hanteras inom idrotten överstiger vida vad som omsättes i sunda och goda företag med idogt arbetande medarbetare. Vidare översvämmas all media av idrott vilket gör att den mindre intresserade icke har mycket att hämta här.

Fjärran är den goda olympiska principen såsom den uttalades av baron Coubertin:

"Det viktigaste i livet är icke att segra, utan att kämpa väl."

I största motsättning till denna gyllene princip står den djupt tragiska och sorgesamma händelse som idag timat i Helsingborg. Här har en idrottssupporter uppenbarligen misshandlats till döds av andra idrottsupportar vilka haft andra idrottsliga sympatier. Dessvärre kan man icke förvånas över dagens fruktansvärda dåd enär så kallade "huliganer" fått härja under en lång period av år. Det som hände idag synes tyvärr vara en logisk konsekvens av den utveckling som vare sig idrottsföreningar eller ordningsmakt lyckats stävja.

Nu får det vara nog!

Det räcker icke med att den skyldige missgärningsmannen grips och näpses med det strängaste straff som lag förmår. Även den elitidrottcirkus som tillåter detta måste näpsas. De våldshändelser, som under flerfaldiga år varit förknippade med utövande av så kallad elitfotboll, måste nu få ett slut.

Svenska Fotbollsförbundet och de föreningar som är anslutna till detsamma och genomför Fotbollallsvenskan har nu visat att man är oförmögen att handha denna cirkus. Vi vanliga medborgare accepterar icke längre att våra städer vandaliseras av våldsamma fotbollsupportar eller så kallade "huliganer". Genomförandet av fotboll enligt denna modell har ett allt för högt pris för att kunna ske enligt nuvarande premisser.

Har Svenska Fotbollsförbundet någon skamkänsla och respekt för konsekvensen av de oförlåtliga tilltag, som fotbollcirkusen i sitt nuvarande utförande ger upphov till, bör man skyndsamt besluta om att detta år icke genomföra Fotbollsallsvenskan. Istället bör situationen nogsamt begrundas, förslagsvis med utgångspunkt från baron Coubertins gyllene princip - "Det viktigaste i livet är icke att segra, utan att kämpa väl" -, och finna andra mer värdiga och respektfulla former för utövandet av tävlingarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar