lördag 17 maj 2014

Storfurst Georg upptas i Malteserorden

För en tid sedan upptogs Hans Kejserliga Höghet, Storfurst Georg, Storfurste av Ryssland, Prins av Preussen, i Maltserorden vid en högtidlighet i Ordens huvudsäte i Rom. Storfursten förlänades orden av dess Stormästare, Hans Höghet Matteus Festing, Furste och Stormästare av den suveräna Malteserorden.


Storfursten mottager orden av Fursten och Stormästaren av den Suveräna Malteserorden.

I samband med denna högtidlighet tilldelades ock Fursten och Stormästaren av den Suveräna Malteserorden den ryska Kejserliga Sankt Andreasorden av det ryska Kejserliga Husets Överhuvud, Hennes Kejserliga Höghet, Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, den ryska tronens rättmätiga arvtagerska.


Storfurstinnan förlänar den Kejserliga Sankt Andreasorden till Fursten och Stormästaren av den Suveräna Malteserorden.
 
I samband med högtidligheten höll Storfurstinnan följande tal:
 
"Eders Höghet,

Stående i denna sal infinner sig alltid en stark känsla av det historiska skeendet.Och det finns i sanning en lång historia av nära band mellan den ryska Kejserliga Huset och den suveräna Malteserorden som för oss samman i dag .
Kejsar Pauls tid som Ordens Stormästare var naturligtvis icke utan kontrovers . Dock var det han som försäkrade Ordens obrutna kontinuitet i en mycket svår tid av revolutionär omvälvning , efter förlusten av Malta . Ja, vi minns att det var under samma tid som påve Pius VI själv , som hölls fången i Frankrike av den revolutionära armén, dog i fångenskap .
Orden har räknat många medlemmar i mitt hus som såsom hedersledamöter, senast Vår fader , och Oss själv. Bland de ordenmedlemmar, som tillhört det Kejserliga Huset, har de facto tre kanoniserats av den Ryska Ortodoxa Kyrkan såsom passionens bärare, bland dem som mötte en våldsam död under den ryska revolutionen med dess förakt av Kristendomen.
 
Från Paul I till Nikolaus II , sex regerande kejsare regerade i Ryssland . Alla tillhörde de Malteserorden, utom Alexander II, som själv var ett offer för revolutionärt våld i 1881 . Men hans äldste son och arvinge hade redan blivit medlem i 1875, och två av Alexander II: s yngre söner  upptogs i Malteserorden blott två veckor före Kejsarens högst tragiska död.
Dessa band har bestått och fördjupas, över generationerna, eftersom det Ryska Kejserliga Huset låtit sig kraftigt inspireras av Ordern exempel genom de missoner där fattiga och sjuka, kristna och icke - kristna, biståtts. Bevarandet av historia och tradition är aldrig ett självändamål.

Istället ger de den solida utgångspunkten för det uppdrag som följer av budskapet från vår Herre och Gud.. Detta exempel inspirerar Oss i dag då vi arbetar i samarbete med patriarken och den Ryska Ortodoxa Kyrkan , deras sjukhus och välgörenhetsorganisationer , för att ge Vårt eget bidrag till Ryssland."
 
 
Ryska Federationens ambassadör vid den Heliga Stolen och Malteserorden, herr Avdeev, Hans Höghet Matteus Festing, Furste och Stormästare av den Suveräna Malteserorden, Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, Hans Kejserliga Höghet Storfurst Georg, Storfurste av Ryssland, Prins av Preussen samt herr Mazery, Ordens kansler.
 
I högtidligheten deltog ock Ryska Federationens ambassadör vid den Heliga Stolen och Malteserorden, herr Avdeev. Detta faktum visar att det Ryska Kejserliga Huset tillerkänns en allt större legitimitet i Ryssland. Med den sorgesamma utveckling, som idag kan beskådas i Ryssland, vore en monarkistisk restauration, med Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, såsom konstitutionell Kejsarinna av Ryssland.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar