lördag 4 oktober 2014

Ila vald justitieminister

Justitieministerposten är i en rättstat en synnerligen betydelsefull och viktig post. Den person som bekläder detta ämbete måste därför åtnjuta ett högt anseende, visa respekt för alla medborgare och sist men icke minst stå upp för lagar och konstitution. Dessvärre måste nu konstateras att herr Löfven till justitieminister utsett en synnerligen illa lämpad person som på platt intet sätt uppfyller de krav som måste kunna ställas på en person, som bekläder ett av rikets högsta ämbeten.

Att den nya justitieministern, herr Johansson, är såväl republikan som ateist må vara hans rätt och ensak. Vad värre är att han verkat inom två av de mest illasinnade, rabiata och plumpa sekter, som verkar i vårt land. Herr Johansson är medlem i såväl sekten republikanska föreningen som i den gudsförnekande sekten  humanisterna.

Sekten republikanska föreningen har vid ett flertal tillfällen ägnat sig åt att smäda och förtala Konungen och hans hus samtidigt som man i sin stora inskränkthet är totalt och fullständigt oförmögen att föra en stringent konstitutionell diskussion.

Sekten humanisterna, som i sanning icke på minsta sätt kännetecknas av sann humanism, ägnar sig åt att smäda och förlöjliga oss troende och spotta på oss genom att likna vår tro vid vidskepelse. Alla troende betackar sig från dessa illasinnade och djupt elaka kränkningar.

Herr Johansson synes utifrån ovanstående förhållanden vara den mest illa lämpade justitieminister, som någonsin beklätt ämbetet. Må statsministern, herr Löfven, taga sitt förnuft tillfånga och skyndsamt entlediga herr Johansson från det ämbete han icke är värdig att bekläda.

6 kommentarer:

 1. Alldenstund dessa två ställningstaganden räcker långt för att visa på herr statsrådets olämplighet, så vill jag ävenledes fästa uppmärksamheten på hans avsaknad av lämplig utbildningsbakgrund, emedan herr statsrådet inte har avlagt juristexamen.
  /Strix

  SvaraRadera
 2. Jag tackar för denna intressanta upplysning, som förstärker bilden av statsrådet Johanssons stora olämplighet och inkompetens. Bevekelsegrunden för att utse en till denna grad oskickligt statsråd torde vara att statsministern vill tillfredsställa partiets vederstyggliga vänsterflygel, som alltjämt är förblindad av marxistiska villfarelser. Det är högst sorgesamt att regeringsbildningen skett på detta sätt.

  SvaraRadera
 3. Kammartjänaren6 oktober 2014 12:49

  Tillika synes denne man - gifvetvis med bas i det röda partidistriktet i Skåne - hafva något av politrukens ej helt behagliga air omkring sig. Synnerligen illavarslande.

  SvaraRadera
 4. Ja, statsrådet Johansson är i sanning en politruck, oskicklig och fullständigt inkompetent i sakfrågan samt respektlös och utan verklighetsförankring i en argumentation helt befriad från ödmjukhetJa, statsrådet Johansson är i sanning en politruck, oskicklig och fullständigt inkompetent i sakfrågan samt respektlös och utan verklighetsförankring i en argumentation som för utan något som helst spår av ödmjukhet. Bevara oss för detta slag av oskickliga och inkompetenta politruker.

  SvaraRadera
 5. Han och Ygemann är TVÅ DJÄVLA MUPPAR!

  SvaraRadera
 6. Även om jag icke är en vän av svordomar har jag svårt i att icke instämma i andemeningen

  SvaraRadera