måndag 19 september 2016

En märkesdag

Denna dag, den 19 september, är det 40 år sedan den socialdemokratiska makthegemoni, som plågat Riket sedan 1930-talet, fick en ända. Vid valet den 19 september 1976 förklarade vårt folk att de fått nog av den utveckling, som accelererat i en allt mer socialistisk riktning. Det socialdemokratiska partiet var  vid nämnda tidpunkt, genom så kallade löntagarfonder, i färd med att konfiskera stora delar av vårt lands näringsliv - grunden för vårt välstånd. Ock skattepolitiken hade utvecklats i rent konfiskativ riktning, vilket den hedervärda författarinnan, fru Lindgren, fått erfara. Dessförutan byggde partiet, för att säkerställa sin makt, allt mer korporativa strukturer, där partiet närstående organisationer, genom lagstiftning, favoriserades. Ävenledes ordningar, vilka stod i strid en för folkstyret så grundläggande princip som rätten till fritt och hemligt val, hade etablerats i form av den vederstyggliga och djupt avskyvärda så kallade kollektivanslutning.

Den rent socialistiska utveckling, som beskrivs ovan, hindrades genom det lyckosamma valresultatet för 40 år sedan. Det går icke att överskatta den brytpunkt, som ifrågavarande val åstadkom. Förvisso kan med bitterhet konstateras att de borgerliga regeringar, som tillträdde under ledning av den nyligen hädangångne hedervärde statsministern Fälldin, allt för mycket led av inre splittringar. Dock, detta förtar på intet sätt betydelsen av de första steg, som togs på den bort från socialismen ledande vägen, denna märkesdag för 40 år sedan.

Noteras kan att socialdemokraterna, många senare dum- och stolligheter heter till trots, aldrig mer vågat att åter stiga upp på den mot destruktiv socialism ledande väg, på vilken man sprang före valet år 1976.

Den 19 september är och förblir en segerdag i den viktiga och betydelsefulla kampen mot socialism!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar