lördag 5 augusti 2017

Förunderligt taskspel

Så drabbas idag vår vackra huvudstad åter av det taskspel, vilket benämnes "Prideparaden". Att deltaga i detta taskspel vilket - och där måste vi vara tydliga - alltid innehållit obscena och vederstyggliga inslag på pornografilagstiftningens gräns synes för kyrka, politiker, organisationer och myndigheter vara av största vikt. För tecknaren av dessa rader framstår det som största dumhet och utan någon som helst sans och balans.

Det är - och det är viktigt - förvisso icke människans sak att dömma de medmänniskor, som valt att tillämpa det levnadsstätt taskspelet syftar till att berömma men det finns heller inget skäl att till den grad, som sker, uppmärksamma nämnda spektakel.

Bland det mest sorgesamma i detta är att Svenska Kyrkan, fördärvad av liberalteologer, tillhör taskspelets befrämjare. Kyrkans plikt är att varna människan för allt som är emot den Heliga Skrift istället berömmer beklagligt nog biskopar taskspelet. I en hälsning till taskspelet säger biskop Brunne följande:

"Nu firar vi årets Pride i glädje och samhörighet."

I dessa sammanhang måste vi alltid fråga vad den heliga Skrift har att säga. Tredje Mosebok 18:22 ger oss klaraste besked:

"Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse."

Kan icke prelaten Brunne läsa innantil i den Heliga Skrift eller ser sig Hennes Högvördighet stå över Guds Ord? Sann kristerlig gläjde och samhörighet kan aldrig någonsin bygga på styggelser. Biskop Brunne borde tiga still och om icke så tvärt nedlägga sin kräkla och avtaga sin mitra. Biskop Brunne är i sanning ingen värdig bärare av biskopsämbetet.

Den alldeles övervägande delen av vår befolkning lever såsom Skapelsen och naturen format oss. Detta är i sanning inget att skämmas över utan något som förtjänar att framhävas!

2 kommentarer:

 1. Kammartjänaren1 september 2017 07:44

  En undran a propos ärade herr fältmarsalkens hänvisning till Tredje Mosebok och den "styggelse" homosexualiteten ansågs vara: i vilka andra sammanhang skall dess regler tillämpas? Skall reglerna för otrohet utanför äktenskapet också gälla än i denna dag, ett brott som för övrigt skall straffas med döden? I så fall - och här får ärade herr fältmarsalken förlåta om jag blir en smula gemen - går väl inte ens vår salig Konung fri, med tanke på rabaldret kring "bladvändandet" och en viss fröken H. härom året, för att icke nämna britternas Kronprins. Om inte, skall Tredje Moseboks regler endast tillämpas efter ärade herr fältmarsalkens eget skön? Hoppas på ett klargörande svar.

  SvaraRadera
 2. Det ankommer icke på människan att förändra den Heliga Skrift. Något sådant är mig en fullständigt främmande tanke. Otrohet såväl som utövad homosexualitet är emot Guds Ord därom råder för mig icke det ringaste tvivel. Att värdera om det ena är en större styggelse än det andra är en i grunden ointressant frågeställning.

  Givet detta kan Kyrkans uppgift icke vara någon annan än att varna för nämnda styggelser.

  Sedan är det ändock min mening att det icke ankommer på människan att döma och straffa i samvetsfrågor. Denna övertygelse grundar jag på vår Frälsares ord "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” (Johannes 8:7).

  Märk här väl att vår Frälsare på intet sätt upphävde lagen. Nej, det han visade på är möjligheten, för den som besinnar sig, till Guds trösterika och stora Nåd. Möjligheten till denna Nåd finnes hos alla som tror och litar på vår Herre.

  SvaraRadera